Täna
22. okt
8...12
4...12
Homme
23. okt
5...9
-1...8

Eesti

Ringkonnakohus: samasooliste abielu ei saa Eestis lugeda kehtivaks

Foto: Ilmar Saabas/Delfi
16:35 23. november 2017
Autor: Seitsmesed
Allikas: BNS

Teise astme kohus tühistas halduskohtu otsuse, millega kohustati politsei- ja piirivalveametit andma elamisluba eestlannaga abiellunud USA kodanikust naisele, ringkonnakohus asus seisukohale, et samasooliste vahel sõlmitud abielu ei ole Eestis kehtiv, vahendab BNS.

Tallinna ringkonnakohus tühistas Tallinna halduskohtu tänavu jaanuaris langetatud otsuse, mis kohustas politsei- ja piirivalveametit andma tähtajalist elamisluba eestlannaga abiellunud Ameerika Ühendriikide kodakondsusega naisele, teatas kohtu pressiesindaja.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et kui naised 2015. aasta oktoobris Ameerika Ühendriikides abiellusid, oli eestlanna elukohaks Eesti, mitte USA, kus naine sel ajal viisavabadusprogrammi raames ajutiselt viibis. Kuna Eestis ei ole võimalik sõlmida abielusid samasooliste inimeste vahel, ei saa lugeda sõlmitud abielu Eestis kehtivaks.

USA-s abiellunud naised esitasid halduskohtule kaebuse, kui USA kodanik esitas tähtajalise elamisloa taotluse Eestis püsivalt elava abikaasa juurde elama asumiseks. Politsei- ja piirivalveamet keeldus talle elamisloa andmisest, tuginedes muu hulgas sellele, et neid ei tunnustata Eesti õigusruumis abikaasadena. Amet märkis, et kuni Eestis ei muudeta abielu legaaldefinitsiooni perekonnaseaduses või ei täiendata välismaalaste seadust, pole võimalik anda elamisluba samast soost isiku juurde elama asumiseks.

Halduskohus rahuldas jaanuaris kaebuse, kohustades politsei- ja piirivalveametit elamisloataotluse osas uut otsust tegema. Halduskohus asus seisukohale, et abiellumisel oli naiste elukohaks USA, kuivõrd kaebajad väitsid haldusmenetluses, et elavad kordamööda teineteise kodakondsusriigis ning perekond loodi ajal, mil Eesti kodanikust abikaasa viibis USA-s.

Ringkonnakohus selle järeldusega ei nõustunud. Tuginedes tsiviilseadustiku üldosa seadusele, mis määratleb elukoha, asus kohus seisukohale, et oluliseks näitajaks elukoha kindlakstegemisel on isiku tahe vastavasse kohta elama asuda.

"Ainuüksi kolm kuud USA-s viibimist ei muutnud seda riiki [tema] elukohaks. [Ta] läks USA-sse teadmisega, et tal on viisaeeskirjade kohaselt võimalik viibida seal vaid 90 päeva. Ta ei astunud USA-s mingeid samme selleks, et oma riigis viibimist muul viisil pikemaajaliselt seadustada, sh ei taotlenud immigrandi viisat, sest kaebajad otsustasid asuda ühiselt elama Eestisse," seisab ringkonnakohus otsuses.

Kuivõrd Eesti kodanikust kaebaja elukohariigiks oli ja on Eesti ning siin ei ole võimalik sõlmida abielusid samasooliste isikute vahel, ei saa kaebajate vahel sõlmitud abielu lugeda Eestis kehtivaks, tõdes ringkonnakohus, märkides muu hulgas ka, et kaebajate abielu oleks Eestis kehtiv, kui perekonnaseaduses sisalduv tingimus, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, oleks vastuolus põhiseadusega.

Ringkonnakohus nõustus politsei- ja piirivalveametiga selles, et põhiseaduse ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni sätted ning Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika ei näe ette samasooliste isikute õigust abielluda. Riik peab samasoolistele isikutele tagama võimaluse soovi korral koos elada ja oma kooselu registreerida, kuid see ei pea toimuma abiellumise teel. Nii kehtib Eestis kooseluseadus, mis võimaldab kahel füüsilisel isikul soost sõltumata sõlmida kooselulepingu.

"Asjaolu, et riik pole käesoleva ajani suutnud vastu võtta kooseluseaduse rakendusakte, ei tähenda, et abielu institutsiooni tuleks hakata sisustama laiemalt," märkis kohus.

Ringkonnakohus lähtus otsuse tegemisel muu hulgas sellestki, et kaebajad ei ole sõlminud ka kooselulepingut ning seetõttu puudub nende vahel mistahes kehtiv registreeritud kooselu vorm. "Piirang, et kooselu peab olema ametlikult registreeritud, on põhjendatud. Kuna kaebajate abielu ei ole Eestis kehtiv ning kooselu pole registreeritud ka muul viisil, pole asjakohane käesoleva haldusasja raames hakata kontrollima, kas välismaalaste seadus on põhiseaduspärane osas, millega see ei näe ette registreeritud elukaaslase õigust taotleda elamisluba. See küsimus muutub aktuaalseks siis, kui kaebajad peaksid sõlmima kooselulepingu ning politsei- ja piirivalveamet seejärel keeldub USA kodanikust abikaasale tähtajalise elamisloa andmisest.“

Otsuse peale võib riigikohtule esitada kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.


Kommentaarid

Kommentaare 0
Sinu nimi:*
Telefon:
Kommentaar:*
Ole esimene ja lisa oma kommentaar!

Mida toob oktoobrikuu Sinu tähemärgile?