Seitsme ühendomavalitsuse loomine kiideti heaks

BNS

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heakas seitsme uue ühendomavalitsuse loomise.

Määrusega kehtestatakse Are valla, Sauga valla, Sindi linna ja Tori valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Tori vald. Valla halduskeskus asub Sindi linnas. Teenuskeskused luuakse Are alevikku, Sauga alevikku ja Tori alevikku. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 11 716. Tori valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 914 300 eurot.

Määrusega kehtestatakse ka Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemisega uus haldusüksus nimega Pärnu linn. Linnavolikogu ja -valitsus asub Pärnu linnas. Avalikke teenuseid osutatakse osavallakeskustes, mis moodustatakse ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, välja arvatud Pärnu linnas. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 50 420. Pärnu linna moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 2 271 800 eurot.

Määrusega kehtestatakse ka Haaslava valla, Mäksa valla ja Puhja valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Kastre vald. Vallavolikogu ja -valitsus asub Haaslava vallas, Kurepalu külas. Teenuskeskused asuvad Võnnu alevikus ning Melliste või Poka külas. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 5100. Kastre valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks 900 000 eurot.

Kohanimenõukogu on andnud soovituse eelistada moodustuva omavalitsuse nimena Võnnu valla nime, kuna ühinev vald vastab üsna täpselt Võnnu kihelkonna piiridele. Samas märkis kohanimenõukogu, et alternatiivse nimena on aktsepteeritav Kastre valla nime valik. Rahandusministeerium leiab, et kuna kohanimenõukogu ei ole Kastre valla nime ebasobivaks tunnistanud, siis tuleks lähtuda ühinevate omavalitsuste nimesoovist ja määrata uue haldusüksuse nimeks Kastre vald.

Määrusega kehtestatakse ka Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Põhja-Pärnumaa vald. Valla haldus- ja teenuskeskused asuvad Vändra alevis, Pärnu-Jaagupi alevis ja Tootsi alevis. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2016. aasta 27. detsembri seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 8561. Põhja-Pärnumaa valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 200 000 eurot.

Ühtlasi kehtestatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Lääneranna vald. Muudetakse Hanila valla ja Lihula valla maakondlikku kuuluvust arvates need Lääne maakonna koosseisust Pärnu maakonna koosseisu. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiline asukoht on Lihula linn. Teeninduskeskused asuvad Kõmsil, Koongas ja Varblas. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 5602. Lääneranna valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 200 000 eurot.

Kohanimenõukogu leidis, et Lääneranna valla nime puhul on tegemist geograafiliselt määramatu uudisnimega, mida võib kaaluda alternatiivina, kuid eelistatud oleks ajaloolise keskusnimena Lihula vald. Rahandusministeerium leiab, et kuna kohanimenõukogu ei ole Lääneranna nime pidanud ebasobivaks, tuleks lähtuda omavalitsuste soovist ja kinnitada haldusüksuse nimeks Lääneranna.

Määrusega kehtestatakse ka Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Märjamaa vald. Vallavolikogu ja -valitsuse asukohaks on Märjamaa alev. Osavallakogu ja osavalla valitsuse asukohaks on Kivi-Vigala küla. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 7799. Märjamaa valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 955 100 eurot.

Määrusega kehtestatakse ka Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Paide linn. Linnavolikogu ja -valitsuse asukohaks on Paide linn. Teeninduskeskused luuakse Paide linna ja Roosna-Alliku alevikku. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 11 130. Paide linna moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 900 600 eurot.

Neljapäeval valitsuses heaks kiidetud ühinemiste tulemusel väheneb omavalitsuste koguarv Eestis 16 omavalitsuse võrra 156-le, kokku 133 valda ja 23 linna.

Kommentaarid puuduvad