Tartu Kaarsilla remondi ajaks ajutist ujuvsilda ei paigalda

Seitsmesed uudised

Tartu ei paigalda aprillist algava Kaarsilla remondi ajaks Emajõele ajutist ujuvsilda, kuna veeteede ameti tingimuste kohaselt oleks see üle poole ööpäevast jalakäijaile suletud ning ajutine lahendus läheks ebamõistlikult kalliks.

„Kaalusime põhjalikult läbi kõik võimalused, kuidas leevendada Kaarsilla remondi ajal tekkivaid ebamugavusi liiklejaile, keda on sillal umbes 7800 ööpäevas,“ ütles Tartu linnapea Urmas Klaas linnavalitsuse teatel. Linnapea sõnul oleks ajutine ujuvsild Kaarsilla lähistel olnud parim lahendus, kuid jõeliikluse tagamiseks seatud tingimused ja silla kõrge hind koos regulaarse avamise-sulgemise nõudega teevad selle lahenduse ebamõistlikuks.

Veeteede ameti antud lähtetingimuste kohaselt tulnuks ajutine pontoonsild avada igas tunnis minimaalselt 10 meetri laiuselt jõel liiklejate läbilaskmiseks ning täielikult avada jõeliiklusele õhtul kella 19-st kuni hommikul kella 7-ni. Kõiki avamisi kokku liites jääks ajutine sild jalakäijatele suletuks ühtekokku ligi 14 tunnil ööpäevast. Lisaks eeldaks silla regulaarne avamine-sulgemine ka inimeste töölevõtmist.

Ujuvsildade rajamisega tegelevate ettevõtete hinnangul läheks ajutise silla paigaldamine maksma 120 000 kuni 150 000 eurot, mis moodustab umbes viiendiku Kaarsilla rekonstrueerimiseks kuluvast summast.

Ühe võimalusena kaaluti ka ajutise sillakonstruktsiooni rajamist jõe kõige kitsamasse kohta turuhoone lähistele. Kuid see olnuks ülemäära kallis ja samas ka Võidu sillale liiga lähedal. Linnavalitsus kaalus veel ka 15-minutilise intervalliga ringbussiliikluse käivitamist. Kuid leiti, et sellegi variandi efekt jääks väikseks, kuna jalakäija liikumistee pikkus üle lähedalasuvate sildade võtaks aega vähem kui bussi liikumise intervall. Sama meelt oldi jõe ületamiseks parve kasutamise suhtes, mis kindlasti elavdaks küll linnapilti, kuid arvestades parve väikest mahutavust ei tooks selle käikupanek olulist leevendust.

Kaarsilla asemel üle Võidu silla jõge ületades tuleb teha umbes 700-meetrine ring  ja üle Vabadussilla minnes umbes kilomeetrine ring.

Varakevadest algav ja pool aastat vältav Kaarsilla rekonstrueerimine loob sügiseks jalakäijatele ja rattureile senisest mugavamad ja turvalisemad liiklemisvõimalused. Silda laiendatakse mõlemalt poolt ligi meetri jagu ning ehitatakse välja uued peale- ja mahatulekud. Remonditakse kõik silla konstruktsioonid ja kesklinna-poolsesse otsa rajatakse sillaalune kaldapromenaade ühendav kergliiklustee. Sillale tulevad ka uued valgustus- ja elektrisüsteemid.

Kaarsilla remonti on kavas alustada aprillis ja selle eeldatav maksumus koos vajalike lisatöödega on alla 1 miljoni euro, vahendab BNS.

Foto: Anni Õnneleid

Kommentaarid puuduvad