Kergliiklustee Tähetorni tänavast Järvekalda teeni valmib augustiks

Seitsmesed

Tallinnas Tähetorni tänavast Järvekalda teeni ulatuv kergliiklustee valmib augustiks, vahendab BNS.

Järvekalda teest Tähetorni tänavani ehitatava kergliiklustee pikkus on 1,9 kilomeetrit ning see ühendab ühtsesse kergliiklusteede võrgustikku Saue ning Harku valla ja Tallinna kergliiklusteed, teatas Tallinna linnavalitsus BNS-ile.

Paldiski maantee kergliiklustee projekteerimiseks ning rajamiseks lõigus Tähetorni tänavast Järvekalda teeni sõlmisid Tallinna linna ja Saue ning Harku vald 2015. aasta lõpus koostöökokkuleppe, mille alusel vallad projekteerisid ja Tallinna linn ehitab puuduoleva kergliiklusteelõigu välja.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tänaseks lõpetatud kergliiklustee teekoridori jäävate puude raie ja alustatud on kergliiklustee aluskonstruktsioonide rajamist.

„Järvekalda teest Tähetorni tänavani ehitatava kergliiklusteeehitustööde mahus muudetakse Astangu tänava ja Moonalao tee ristmike liikluskorraldust ning rajatava kergliiklusteega ristuvatele mahasõitudele rajatakse liiklust rahustavad künnised," ütles Klandorf. Järvekalda tee ja Paldiski maantee ristmik ehitatakse ümber fooridega juhitavaks ristmikuks.

Ehituses olev kergliiklustee lõik on jätkuks Tallinna kommunaalameti tellimusel 2015. aastal valminud Paldiski maantee 800 meetri pikkusele ning nelja meetri laiusele kergliiklustee lõigule, mis rajati betoontee katselõigu ehitustööde mahus lõigus Järveotsa teest kuni Järvekalda teeni.

Kergliiklustee rajamise töövõtuleping Viaston Infra OÜ-ga sõlmiti 16. veebruaril tähtajaga 1. august. Ehitustööde teostamise lepinguline maksumus on 677 451 eurot. Projekti koostas Teedeprojekt OÜ.

Foto: Delfi/Alar Rästa

Kommentaarid puuduvad