Kütusemüügi jälgimist võimaldav muudatus läks kooskõlastusringile

Seitsmesed

Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile seadusemuudatused, mis võimaldavad Maksu- ja Tolliametil kütusesektoris pettuste vähendamiseks hakata reaalajas jälgima vedelkütuste müügitehinguid, vahendab BNS.

"Oleme juba varem kütusesektoris ellu viinud mitmeid samme, mis vähendavad maksupettusi. Samas jõuab tanklatesse jätkuvalt teadmata päritolu ja küsitava kvaliteediga kütust. Kuigi sektoriga seotud maksukahjud on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, on need siiski veel märkimisväärselt suured: aastas tekitatakse kütuselt tasumata maksudena pea 30 miljonit eurot aktsiisi- ja 20 miljonit eurot käibemaksukahju. Maksude tasumata jätmine ei tohi anda konkurentsieelist turul tegutsemisel," ütles rahandusminister Sven Sester pressiteates.

Olukorra parandamiseks luuakse eelnõuga õiguslik alus kütuse e-keskkonna loomiseks (kütuse käitlemise andmekogu ehk KKS), mis võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata ja teha järelevalvet reaalajas. Sellega olema ka tagatud, et tarbimisse lubatakse õige vastavusdokumendiga ja nõuetele vastav kütus.

KKS-i rakendumisel puudub kütuse müüjatel edasine vajadus maksu- ja tolliametile vedelkütuse aruande esitamiseks, kuna kõik vajaminevad andmed on nii MTA-le kui ka kütuse käitlejatele kättesaadavad andmekogust. Kütuse käitlejate jaoks vähendab e-keskkonna loomine ka senist paberdokumentide koostamise vajadust.

Samuti luuakse eelnõuga õiguslik alus laoarvestuse ja aruandluse andmekogu (LJS) asutamiseks. LJS-i eesmärgiks on MTA-le reaalajas kütuse laotoimingute andmete kättesaadavaks muutmine, võimaldades ametil teha operatiivsemat ja tõhusamat järelevalvet kauba liikumise üle nii üksikus laos kui ka ladude üleselt. Samuti on andmekogu eesmärgiks ühtlustada laoarvestuse pidamise reegleid.

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks justiitsministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, keskkonnaministeeriumile ja siseministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti Õliühingule, Eesti Maksumaksjate Liidule, Eesti Akrediteerimiskeskusele, Eesti Keskkonnauuringute Keskusele ning Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonile.

Eelnõu kohta ootab rahandusministeerium arvamusi 15. juunini.

Seadus on planeeritud jõustuma hiljemalt 1. juunil 2018.

Foto: Delfi/Karli Saul

Kommentaarid puuduvad