Riigireformi Radar hindas valitsuse töö puudulikuks

Allan Muuk

Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis algatus Riigireformi Radar hindab riigireformi edenemist teises kvartalis puudulikuks; kolleegiumi hinnangul on edasiminek tagasihoidlik ja tegematajätmised kipuvad korduma. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ekspertidel puudub kindlus, et valitus pingutaks riigi reformimisel piisavalt.

Kommentaarid puuduvad