Tallinn kuulutas välja Vana-Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistluse

Seitsmesed

Kolmapäeval kuulutas Tallinna linnaplaneerimise amet välja Vana-Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistluse riigihanke; ideekonkurss lõppeb 21. septembril.

Tallinna peaarhitekti Endrik Männi sõnul on arhitektuurivõistluse eesmärgiks leida uus ja oluliselt jalakäija- ja ratturi sõbralikum lahendus Vana-Kalamaja tänavale. "Võistlustöödelt oodatakse silmapaistvaid, kuid samas miljöötundlike arhitektuurseid ettepanekuid ka Kalamaja keskväljaku ja Balti jaama lähirongide paviljoni ette kavandatava jaama väljaku kujundusele," ütles Mänd pressiteates.

Olulisemateks muudatusteks on tänavaruumi ümberjagamine sõiduteed kitsendades ning jalakäijate ja ratturite ala laiendades, parkimine tänaval säilib. Kalamaja väljak muudetakse peamiselt jalakäijate alaks, kuid tagatakse autodele peatumiskohad laste kooli transportimiseks.

Balti jaama lähirongide paviljoni ette kavandatakse väljak ja likvideeritakse olemasolevad kioskid ning Toompuiesteele kavandatakse jalakäijatele ja ratturitele uued ülekäigurajad.

"Kui me Peatänava projektiga taastame väljaku ja bastionivööndit ajalooliselt ümbritsenud glassiipuiestee Viru väljakul, siis seda sama teeme ka siin Balti jaama juures – taastame väljaku koos glassiipuiesteega," märkis ta.

Projekti laiemaks eesmärgiks on läbi viia avatud ja kaasava protsessina tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine. Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise eesmärgiks on tänava kujundamine jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning asumit liitvaks linnaruumiks. Arhitektuurivõistlusega soovitaks senine autokeskne ruum muuta kergliikluse jaoks atraktiivsemaks.

"Tallinna Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti büroo tellitud uuringud on näidanud selgelt, et autoliiklusega Põhja-Tallinnas elanike liikumisvajadusi ei ole tulevikus võimalik lahendada ning seetõttu on oluline pakkuda reaalseid alternatiive. Linnakeskuse piiril asuvas Kalamaja asumis on peamiseks ja loomulikuks liikumisviisiks jala käimine ja jalgrattal liikumine, mistõttu tulebki tänavaruum kujundada neist lähtuvalt," märkis linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer.

Projekti tulemusena paraneb elanike kergliiklusühendus Kalamaja asumi ja linnakeskuse vahel. "Projekt on olulise mõjuga linna avamisel merele ning haakub koostatava merevisiooni ideestikuga," ütles Mänd. Mugav kergliiklusühendus Balti-Jaamaga loob samuti eeldused ühistranspordi suuremaks kasutuseks.

Projekti ala asub Tallinna Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas ning hõlmab Vana-Kalamaja tänav ja Balti Jaama esise ala. Rekonstrueeritava tänavaruumi pikkus on kokku 1,1 kilomeetrit.

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine kuulub Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavasse ning projekteerimist ja ehitamist rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Võistlusala ümberehitus on eeldatavalt kavas läbi viia 2018.–2019. aastatel, kuid hiljemalt 2021. aastaks.

Kommentaarid puuduvad