Tallinnas esineda soovivad tänavamuusikud peavad taotlema kaelakaarti

Seitsmesed

Õigust Tallinna vanalinna tänavatel esineda hakkab tõendama Kesklinna valitsuse antav kaelakaart.

„Kesklinnas on olnud probleeme pillimängijatega, kes ei allu kehtivatele avaliku korra reeglitele ja mängivad tänaval loata. Ühel töisel arutelul Vanalinna Seltsiga tekkis meil mõte, kuidas tõhustada kontrolli tänavamuusikute üle. Selleks annab Kesklinna valitsus neile ühes esinemisloaga ka kaelakaardi, mis kinnitab nii esinemisõigust kui ka pealinna avaliku korra reeglitest kinnipidamise lubadust,“ selgitas Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Samas tõdes ta, et uuendus ei lahenda probleemi ebaseaduslikult tegutsevate tänavamuusikutega, küll aga muudab kontrollijate töö lihtsamaks ja tõhusamaks. „Aitäh Vanalinna Seltsile kaasa mõtlemast!“ on Pukk ettepaneku eest tänulik. „Hooaja lõpus saame teha kokkuvõtte, kui hästi see süsteem end õigustab ning vajadusel järgmiseks suveks korrektiive teha.“

Kehtiva korra kohaselt võib Tallinna vanalinna muinsuskaitsealas esineda tänavamuusik või muu artist vabas õhus ainult Kesklinna valitsuse määratud ajal ja kohas. Niisuguse õiguse saamiseks tuleb esitada taotlus, milleks leiab täpsemad juhised aadressilt http://www.tallinn.ee/est/kesklinn/Tanavamuusiku-tanavaesineja-loa-taotlemine.Tänavaesinemiseks vanalinnas kehtib praegu 35 luba.

Foto: Õhtuleht

Kommentaarid puuduvad