Võru Kesklinna Kool rekonstrueeritakse 2,6 miljoni euroga

Seitsmesed

SA Innove otsustas toetada Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimist Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist 2,6 miljoni euroga.

"2013. aastal sai täielikult rekonstrueeritud Võru Kreutzwaldi Kool, 2015. aastal valmis linnas kaasaegne niinimetatud puhas gümnaasium ning 2018. aasta lõpuks, kui Kesklinna kool saab rekonstrueeritud, saame põhikoolivõrgu lõplikult korda," ütles Võru linnapea Anti Allas pressiteates.

Allase sõnul tunneb ta heameelt, et pärast Kesklinna kooli rekonstrueerimist saab põhikoolivõrk Võru linnas terviklikult korda ja kõik põhikooli õpilased saavad kaasaegsed õpitingimused,

Võru Kesklinna Kooli käsutuses on hetkel kolm hoonet – peahoone, õppehoone ja õppetöökoda. Pärast projekti lõppu jääb koolile peahoone, mis rekonstrueeritakse ning väike osa kõrvalhoonest, kuhu jäävad söökla- ja köögiruumid.

Õppehoone ja õppetöökoda lähevad järk-järgult aastaks 2022 kooli kasutusest välja. Selle võimaldamiseks muutub põhjalikult peahoone ruumiprogramm. Peahoonesse tuuakse poiste töökoda, tütarlaste käsitöö, arvutiklass, väike- ja keeleklassid.

Kaasaegse õpikäsitluse rakendamiseks luuakse kolmandale korrusele avatud õpiruum. Ainsana linna koolidest on põhihariduse kättesaadavuse suurendamiseks projekteeritud koolimajja lift, et tagada liikumispuudega lastele võimalus hoones liikumiseks.

Koolis uuendatakse elektri- ja arvutivõrk ning vee- ja kanalisatsioonisüsteem, ehitatakse välja ventilatsioon. Küttesüsteem on juba uuendatud. Majal vahetatakse aknad ja fassaad soojustatakse. Hoovi ehitatakse jalgrattahoidla.

Linnavalitsus kuulutab hanke ehitaja leidmiseks välja sügisel ning ehitusega loodetakse alustada hiljemalt 2018. aasta alguses.

Projekti kogumaksumus on 3 miljonit eurot, millest Võru linna omafinantseering on 452 570 eurot.

Foto: vorumaateataja.ee

Kommentaarid puuduvad