Alkoholi tarbimine langes alla kümne liitri täiskasvanu kohta

Seitsmesed

Eelmisel aastal vähenes alkoholi tarbimine keskmiselt 9,9 liitri absoluutse alkoholini täiskasvanu kohta, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) alkoholikonverentsil tutvustatud aastaraamatust, vahendab BNS.

Kui 2014. aastal tarbiti Eestis keskmiselt 11,1 liitrit absoluutset alkoholi täiskasvanud inimese kohta ja 2015. aastal 10,5 liitrit, siis eelmisel aastal vähenes alkoholi tarbimine keskmiselt 9,9 liitrini täiskasvanud inimese kohta, selgub aastaraamatust "Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis", edastas TAI.

Ka on jätkuvalt vähenenud kange alkoholi tarbijate osakaal. Nii ütles 88 protsenti Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud inimestest, et ei joo viina üldse või teevad seda mõnel korral aastas. Aastal 2008 vastas nii vaid 67 protsenti küsitletutest.

Aastaraamatust selgubki, et suur osa Eesti elanikke pooldab alkoholireklaami keelustamist. Ligi kolmveerand vastanutest leiab, et alkoholi reklaam tänavatel peaks olema keelatud. Raadios, televisioonis, internetis ja ajalehtedes-ajakirjades pooldavad nii kange kui ka lahja alkoholi reklaami keelustamist üle poole vastanutest.

Eesti elanike arvates on alkoholiga seonduvatest probleemidest kõige tõsisem sõiduki juhtimine alkoholijoobes – seda probleemi hindas tõsiseks või väga tõsiseks 94 protsenti vastanutest. Järgnesid avaliku korra rikkumine, kodune vägivald, laste ja noorte alkoholitarbimine ning alkoholi tõttu tekkinud terviseprobleemid.

Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul on positiivne, et alkoholi tarbimine inimese kohta väheneb juba neljandat aastat järjest. "Samas – vähendavad eeskätt need, kes olid ka enne juba mõõdukad tarbijad," nentis ta. "Peamiste põhjustena võib välja tuua hinnatõusu ja hoiakute muutumise. Aina enam hinnatakse tervislikke eluviise ja soovitakse vaba aega veeta ilma alkoholita. Ohuks on aga soodsamad piiriülesed ostud Lätist, mis võivad taas hakata tarbimist suurendama."

Josingu hinnangul tuleb alkoholitarbimise vähendamiseks lisaks aktsiisile ehk hinnatõusule kasutada senisest enam ka teisi võimalusi, nagu reklaami piiramine, parem selgitustöö, üritustel alkoholimüügi vähendamine ja parem kontroll alaealistele müügi keelu järgimise üle.

Alkoholi aastaraamatu "Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis" koostas Eesti Konjunktuuriinstituut TAI tellimusel.

Kommentaarid puuduvad