Uuring: noortel jääb puudu ettevõtlikkusest ja investeerimisjulgusest

Seitsmesed

SEB läbi viidud uuringu kohaselt jääb tööturule sisenevatel noortel puudu ettevõtlikkusest ja investeerimisjulgusest, vahendab BNS.

Tänavu korraldatud noorte finantskäitumise uuring, millest võttis osa 776 noort vanuses 18-25 eluaastat, näitas Eesti noorte häid finantsplaneerimise ja juhtimise oskusi, finantsilist ettenägelikkust ja aktiivsust tööturul, teatas SEB BNS-ile.

Mitu aastat järjest korraldatud noorteuuring annab pildi keskmisest Eesti noorest, kes on tööturule juba jõudnud või on sinna jõudmas. Uuringu järgi keskmine Eesti noor töötab ja on õpingud lõpetanud või neid lõpetamas, saab palka 500–800 eurot kuus ja loodab mõne lähima aasta jooksul teenida kuni 1500 eurot ning planeerib oma eelarvet. Üldist head kuvandit Eesti noortest kinnitab ka see, et 75 protsenti noortest koguvad raha, 40 protsenti kogub üle 100 euro kuus ja konkreetsel eesmärgil. 52 protsenti küsitletutest planeerib oma kulutusi, 22 protsenti arvestavad nii suuremate kui ka väiksemate väljaminekutega.

„Finantskäitumise perspektiivist on tegu väga tubli põlvkonnaga, kellel on suuremad eeldused saada hakkama eluliste väljakutsete ja mitte jääda hätta majandusraputuste tulemusel nii, nagu juhtus mitmete eelkäijatega. Samas on näha, et tublid planeerijad ja kogujad ei julge riskida. Seepärast on järgmise põlvkonna majandust edasiviiv ettevõtlikkuse ja äriambitsioonimootor üsna nõrk. Kahjuks kinnitavad seda ka uuringu tulemused, mille järgi ainult 4 protsenti noortest on seotud ettevõtlusega, 70 protseni vastanutest ei ole mõelnud ega plaanigi tegelda ettevõtlusega tulevikus,“ ütles SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

„Uuringu üllatavaks tulemuseks osutus see, et ka noortest investorite aktiivsus on üsna madal, kui mitte olematu. Me kõik täheldame oma ühiskonnas suurenenud huvi investeerimise vastu, kuid päevakorral olev trend noori justkui ei puuduta. Nii ületab SEB keskmise investori vanus 51 eluaastat; noorte, kuni 25-aastaste investorite varade maht on alla 1 protsendi ja 70 protsenti tublidest kogujatest väidavad, et hoiavad oma sääste peamiselt sularahas. Põlvkond, mille esindajad sageli koguvad raha lapsepõlvest saadik, peaaegu ei kasuta kaasaegseid investeerimisvõimalusi oma raha kasvatamiseks,“ sõnas SEB finantsturgude riskinõustaja Kristofer Vähi.

Kommentaarid puuduvad