Märtsis korraldatakse depressioonialast teavituskampaaniat

BNS

MTÜ Peaasjad korraldab märtsis teavituskampaania „Must lumi“, et ennetada ning märgata Eestis laialt levinud haiguse - depressiooni algeid ja vaimse tervise probleeme.

Projekti tutvustuses märgib ühing, et prognooside järgi kasvavad aastaks 2030 vaimse tervise probleemidega kaasnevad majanduslikud kulud suuremaks kui näiteks vähi või diabeediga kaasnevad kulud. Samuti teeb ravimata depressioon ka füüsilise tervise probleemid sagedasemaks ja nende ravi kallimaks.

Eestis 5,6-protsendilise levimusega depressioon on on suitsiidi riskifaktor. Iga aasta kaotab riik ligikaudu 200 inimest suitsiidi tõttu, seda on enam, kui sureb liiklusõnnetustes ja uppumiste tõttu kokku, märgib ühing.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO andmeil on elu jooksul vaimse tervise häireid 25-40 protsendil inimestest. Kolmveerand vaimse tervise probleemidest avaldub esmakordelt enne 24. eluaastat.

Koos kõnetavate ja eluliste lugudega võtab "Must Lumi" üheks kuuks ühiskonnas tugevamalt fookusesse vaimse tervise ning eestkätt depressiooni, kui praegu ühe laialdasemalt levinud haiguse teadvustamise. Läbi erinevate meediumite toob kampania avalikkuse ette tõestisündinud lood inimeste isiklikest kogemustest võideldes depressiooniga. Lood on anonüümsed ning tekste esitavad tuntud eestlased.

Projekti üldmaksumus on 27 183 eurot ning hasartmängumaksu nõukogult taotleb ühing kampaania läbiviimiseks 6000 eurot

Kommentaarid puuduvad