Savisaare haigestumine lükkas kohtuistungi taas edasi

Seitsmesed

Teisipäeval pidi Harju maakohtus toimuma järjekordne kohtuistung korruptsioonis süüdistatava Edgar Savisaare süüasjas, kuid see lükkus Savisaare haigestumise tõttu edasi, vahendab BNS.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs märkis, et Savisaar on haiglas ja seetõttu tuleks istung edasi lükata.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus tõdes, et kuna Savisaar on haiglas, ei ole võimalik ilma temata süüasja kohtus edasi uurida. Kohtu küsimuse peale, kuidas saab protsessiga edasi minna, kui Savisaare haiglaravi jätkub pikemalt, vastas prokurör, et seni on tulnud kõik arstlikud hinnangud Savisaare tervise kohta Peep Põdderilt. "Et kujundada põhjendatud seisukoht selle kohta, kas on alust Savisaar eraldada üldisest süüasjast, oleks vaja kinnisel istungil kuulata raviarsti seisukohti ja kõrvutada neid varasema ekspertiisiga," märkis Evestus. "Seejärel saaks võtta seisukoha eraldamise või samas menetlusvormis jätkamise kohta," lisas Evestus.

Ühtlasi märkis Evestus, et videokonverents Hispaaniaga sealse tunnistaja ülekuulamiseks on planeeritud 6. veebruariks. "Selleks ajaks peame kujundama ka Savisaare terviskliku seisundi kohta seisukoha," ütles Evestus.

Nääsi sõnul on Põdder valmis tulema kohtusse Savisaare tervise kohta selgitusi andma ja seda ka siis, kui Savisaar viibib samal ajal haiglas.

Kohus määras, et Põdder võiks tulla ütlusi andma 30. jaanuaril toimuvale kinnisele istungile.

Savisaare raviarsti Peep Põdderi sõnul on Savisaar viibinud juba päevi Jõgeva haiglas ning tema kohtusse tuleks võiks tuua kaasa raskeid tagajärgi. Põdderi sõnul on Savisaarel eelkõige probleeme kõrge veresuhkruga.

Savisaar kurtis ülemöödunud nädala lõpus ka ise tervise halvenemise üle. "Minu diabeet läheb aina halvemaks, südameinfarktist on uusi järelmeid ja jalg annab järjest tugevamaid fantoomvalusid. Tuleb ikka kuulata minu raviarsti doktor Põderit, mõistlikkuse piires," kirjutas Savisaar 14. jaanuaril sotsiaalmeedias.

Savisaar pidi oma korruptsioonikaasuse raames viimati kohtusaalis olema 12. detsembril, kiid siis teatas tema kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs kohtule, et Savisaar oli eelmisel päeval haiglasse viidud. Seepeale määras kohus uued istungid 23. ja 24. jaanuarile.

Savisaare korruptsioonisüü uurimine algas Harju maakohtus 12. juunil, kui kohtualused kinnitasid, et neile esitatud süüdistus on arusaadav, kuid nad ei tunnista end süüdi. Vaid eksminister Villu Reiljan võttis süü omaks ning praeguseks on kohus tema ka kokkuleppemenetluses süüdi mõistnud.

Kohus on seni jõudnud kuulata prokuratuuri kutsutud tunnistajaid, teiste hulgas reklaamiärimees Paavo Pettaid, ehitusärimeest Tarvo Tederit, riigikogu liiget Siret Kotkat, Tallinna tegevlinnapead Taavi Aasa, endist ministrit Ain Seppikut, Tallinna linnasekretäri Toomas Seppa ning Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi. Ühtlasi on käinud tunnistajatena ütluseid andmas mitmed ärimees Alexander Kofkini alluvad, ärimees Hillar Tederi firmade töötajad, Tallinna linnavalitsuse praegused ning endised töötajad ning paljud teised.

Süüalustest on oma ütlused andnud Reiljan ja Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser. Neist viimane lootis, et tema süüasi lõpetatakse oportuniteediga, kuid riigiprokuratuur polnud sellega päri.

Kohus on jõudnud kuulata ka jälitustoimingutega kogutud helisalvestisi ja uurida kirjalikke tõendeid. Ühtlasi avaldas kohus, et ei nõustu osade kaitsjate taotlusega lõpetada nende kaitsealuste osas süüasi mõistliku menetlusaja möödumisega. "Menetluse lõpetamine sellel motiivil saaks tulla kõne alla viimase abinõuna ja kohus leiab, et praegu sellist viimast abinõu rakendada ei ole põhjust. Eelkõige seetõttu, et kohtul puudub praegu täielikult ülevaade asja mahukusest. Praegu on selline otsustus menetlus lõpetada mõistliku menetlusaja möödumisega ennatlik," märkis maakohus.

Kohus on uurinud ka kirjalikke tõendeid Savisaare finantsasjade osas, avaldades, et Savisaar armastas omada sularaja ning lasi teistel kinni maksta oma igapäevaseid olmekulusid.

Protsessi algust ilmestas Savisaare kehv tervis ja kiirabi viis ta mitu korda istungitesaalist haiglasse, hiljem pole Savisaare tervisemured enam kohtupidamist seganud.

Riigiprokuratuur esitas mullu novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Kogutud tõendite alusel on Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Edgar Savisaar olles Tallinna linnapea vastu altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Tallinna linna eelarveliste vahendite ebaseadusliku omastamise puhul on tegemist süüdistuse kohaselt linnale eraldatud eelarveliste vahendite kuritarvitamisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimisreklaamide valmistamiseks 2013. aastal. Kohtueelse menetluse käigus esitati kahtlustus mitmele linnavalitsuse ametnikule ja eraisikule. Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse selle aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele. Seitsme inimese suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõtetel. See tähendab, et prokuratuuri hinnangul on kahtlustuse saanud inimeste poolt toime pandud kuritegu tuvastatud, kuid nende süü ja roll kuriteo toimepanemisel ei olnud määrav. Kõnealustele inimestele on määratud rahaline kohustus, mis tasutakse riigituludesse, lisaks peavad nad hüvitama osaliselt kriminaalmenetluse kulud.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistab riigiprokuratuur ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkini, Hillar Tederit ja Vello Kunmani. Tallinna linnavolikogu endist esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Reiljan sai kohtueelse uurimise lõppedes süüdistuse Savisaarele altkäemaksu vahendamises. Kohtu all on juriidilise isikuna ka MTÜ Eesti Keskerakond. Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.

Kommentaarid puuduvad