Tallinn hakkab taas maksma matusetoetust

Seitsmesed

Tallinna linnavolikogu otsustas, et linn hakkab maksma matusetoetust suurusega 250 eurot, vahendab BNS.

Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul ei sõltu matusetoetuse saamine enam taotleja sissetulekust, sest nüüd on toetus lisatud universaaltoetuste alla, edastas linnavalitsus.

"Matusetoetust summas 250 eurot saavad taotlema hakata kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ning kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn. Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul lahkunu surmapäevast arvates ning seda ka tagasiulatuvalt kolm kuud alates toetuse maksmise algusest," ütles Kõlvart.

Kõlvart lisas, et määrus võimaldab toetuse saada kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Toetust saab taotleda tuues taotluse lahkunu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda või perekonnaseisuametisse, saata asutustesse posti või digitaalselt allkirjastatud e-kirja teel.

Koos riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamisega otsustas riik eraldada raha omavalitsustele matuste korraldamisega seotud kulude katmiseks riigieelarvest toetusfondi kaudu.

Kommentaarid puuduvad