Algas Novatoursi aktsiate pakkumine

Seitsmesed

Erakapitalifond Enterprise Investors alustas esmaspäeval reisifirma Novaturase, mis Eestis kasutab kaubamärki Novatours, aktsiate pakkumist institutsionaalsetele investoritele; teisipäevast saavad aktsiaid märkida ka jaeinvestorid ja kokku plaanitakse Varssavi ja Vilniuse börsile viia kuni kaks kolmandiku ettevõttest, vahendab BNS.

Ettevõtte aktsiaid pakutakse investoritele Poolas, Leedus ja Eestis. Ettevõtte aktsiaid pakutakse ka valitud institutsionaalsetele välisinvestoritele väljaspool Ameerika Ühendriikide territooriumi vastavas riigis kohalduva õiguse alusel, teatas Enterprise Investors.

Jaeinvestorid saavad ettevõtte aktsiaid märkida 27. veebruarist 7. märtsini maksimumhinnaga, milleks on 13,50 eurot aktsia kohta, ja sellega võrdväärses summas Poola zlottides, ehk 56,11 zlotti aktsia eest.

Jaeinvestorid Poolas saavad ettevõtte aktsiaid märkida PKO Banku Polskiego teenindussaalides ja jaepakkumise sündikaadi liikmete näiteks mBank ja Alior Bank vahendusel. Leedu ja Eesti jaeinvestorid saavad ettevõtte aktsiaid märkida ükskõik millises finantseerimisasutuses, mis on Nasdaqi liige ja milles neil on väärtpaberikonto.

Institutsionaalsete investorite nõudlus selgitatakse välja 26. veebruarist 8. märtsini. Emissiooni kaaskorraldajad on PKO Banku Polskiego, Trigon DM ja Swedbank.

Pakkumine hõlmab 3,9 miljonit aktsiat, see tähendab 50 protsenti ettevõtte olemasolevatest aktsiatest, mille müüvad ära mõned praegused aktsionärid, sealhulgas enamusaktsionär Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO), ehk äriühing, mis kuulub Polish Enterprise Fund VI-le, mida haldab Enterprise Investors.

Kui ettevõtte aktsiate järele on suur nõudlus, võib CETO suurendada nende arvu enda omandis olevate aktsiate arvelt kuni 1,2 miljoni aktsiani ehk kuni 16 protsendi ulatuses olemasolevatest aktsiatest. Seega, kui uued investorid ostavad ära kõik pakutavad aktsiad, kuulub uutele investoritele esialgse kava kohaselt kuni 50 protsenti ettevõtte aktsiatest ja lisaaktsiate pakkumise korral kuni 66 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Avaliku pakkumise koguväärtus jaeinvestorite maksimumhinna alusel arvestatuna võib moodustada ligi 53 miljonit eurot ehk ligikaudu 220 miljonit Poola zlotti, kui pakkumise lõppedes on müüdud 50 protsenti olemasolevatest aktsiatest, või ligi 70 miljonit eurot ehk ligikaudu 290 miljonit Poola zlotti, kui pakkumisele pannakse ja müüakse ka kõik lisaaktsiad. Jaeinvestoritele pakutava maksimumhinna alusel moodustab ettevõtte hinnanguline turukapitalisatsioon kokku üle 105 miljoni euro ehk ligikaudu 440 miljonit Poola zlotti.

Pakutavate aktsiate lõplik arv ja lõplikud müügihinnad määratakse 8. märtsil. Institutsionaalsetele investoritele võib lõplik hind kujuneda kõrgemaks jaeinvestoritele määratud maksimumhinnast. Jaeinvestoritel on eeldatavalt võimalik märkida ligikaudu 10 protsenti pakutavatest aktsiatest.

Praegustel vähemusaktsionäridel on keelatud neile kuuluvaid allesjäänud aktsiaid võõrandada 540 päeva jooksul alates ettevõtte aktsiate noteerimisest WSE ja Nasdaqi börsidel ning CETO-l on keelatud tema allesjäänud aktsiaid võõrandada 180 päeva jooksul. Ettevõttel on keelatud 360 päeva jooksul korraldada uusi aktsiaemissioone.

"Meie strateegiline eesmärk on säilitada juhtpositsioon atraktiivsetel Leedu, Läti ja Eesti turismiturgudel ning arendada äri Valgevenes, mis on meie jaoks paljutõotav turg. Soovime oma äri jätkuvalt laiendada ja ühtlasi hoida kõrgel kasumlikkust," ütles Novaturase tegevjuht Linas Aldonis.

"Meie ärimudelit iseloomustavad äritegevuse suured rahavood ja väiksed kapitalikulud. Me ei investeeri sellisesse põhivarasse nagu kontorid, hotellid, lennukid või bussid ning keskendume selle asemel oma põhitegevusele. Eelistame teenitud tulu regulaarselt aktsionäridega jagada. Novaturas on seega ainulaadne kombinatsioon kasvavast ja dividende maksvast ettevõttest," lisas Aldonis.

Novaturase aktsiate avaliku pakkumise eeldatav ajakava järgi toimub 26. veebruar – 8. märts pakkumisperiood institutsionaalsetele investoritele. 27. veebruar – 7. märts 2018 käib märkimisperiood ja jaeinvestorite poolt pakutavate aktsiate eest maksimumhinna tasumine

Pakkumise hindade ja lõpliku pakutavate aktsiate arvu määratlemine ja teatavaks tegemine toimub kava kohaselt 8. märtsil. Orienteeruvalt 21. märtsil algab aktsiatega kauplemine Varssavi ja Vilniuse börsil.

Novaturas Grupp on nii müügikäibe kui ka reisijate arvu poolest Leedu, Läti ja Eesti reisikorraldajate turuliider. Grupi turuosa korraldatud tellimuslendude segmendis ületab regioonis 40 protsenti.

Novaturas asutati 1999. aastal ning sai 2004. aastal Balti riikide turuliidriks ja on oma positsiooni sellest ajast säilitanud. Peale Baltimaade hakkas Novaturas äsja müüma tooteid ka Valgevenes, kus sellega tegelevad kohalikud jaemüüjatest koostööpartnerid. Minski ja Vilniuse lennujaamade lühike vahemaa annab ettevõttele 9,5 miljoni elanikuga ning väga madala küllastumusega turul eelise oma äritegevuse arendamiseks.

Novaturas pakub nii suviseid kui ka talviseid pakettreise ning huviväärsustega tutvumise bussi- ja lennukireise rohkem kui 30 sihtkohta üle kogu maailma, sealhulgas nii Lõuna-Euroopa puhkekuurortidesse kui ka valitud sihtkohtadesse Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

Grupi strateegia üks eesmärke on leida mitmekesiseid lisamüügikanaleid. Novaturas teeb Balti riikides koostööd üle 400 reisibürooga, sealhulgas Balti riikide suurimate reisibüroodega, ja enam kui 60 reisibürooga Valgevenes. Ettevõttel on Leedu, Läti ja Eesti suuremates linnades oma jaemüügipunktid ning eesmärk on investeerida jätkuvalt e-kaubanduse kanalite arendamisse.

2017. aastal kasvas Novaturase grupi müügitulu eelmise aastaga võrreldes ligi 40 protsenti 141 miljoni euroni. EBITDA ulatus 10,6 miljoni euroni, samas kui puhaskasum ulatus peaaegu 8,2 miljoni euroni, mida on kummagi näitaja kohta peaaegu kaks korda enam kui 2016. aastal.

Möödunud aasta lõpus suurenesid kontserni varased broneeringud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 84 protsenti. Ettevõtte ärimudel tugineb vähese vara omamise põhimõttele, mida iseloomustavad äritegevuse suured rahavood, ületades EBITDA-d 100-protsnediliselt ja väikesed kapitalikulud, mis moodustasid 2017. aastal 0,3 miljonit eurot, mis võimaldavad jagada suure osa teenitud tulust aktsionäride vahel.

Korrapärane dividendide maksmine on ettevõtte strateegia üks võtmeelemente. Juhatus eeldab, et 2018. aasta esimese poole auditeeritud majandustulemuste põhjal on võimalik välja maksta umbes 6 miljoni euro ulatuses vahedividende. Pikas plaanis loodab juhatus teha ettepaneku maksta dividendidena välja 70–80 protsenti ettevõtte puhaskasumist.

Grupi strateegia peamised punktid on turu kasvu ärakasutamine ja liidripositsiooni säilitamine Balti riikides ja jätkuv pakkumiste mitmekesistamine, hoidmaks olemasolevaid ja meelitamaks ligi uusi kliente, mis omakorda suurendab müüki. Lisaks plaanib firma tegevuse jätkuvat geograafilist laiendamist Valgevene turul, tasakaalustatud müügikanalite säilitamist ja e-kaubanduse osakaalu suurendamist, äritegevuse mahu edasise kasvu kindlustamist kombineerituna heade kasumlikkuse näitajatega ja rahavoo tekitamisest ning dividendide korrapärane väljamaksmist.

Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO), mille omanik on Polish Enterprise Fund VI – erainvesteerimisfond, mida haldab Enterprise Investors, mis on Kesk- ja Ida-Euroopa üks suurimaid erakapitaliettevõtteid, on olnud Novaturase enamusosanik alates 2007. aastast. Praegu kuulub CETO-le 70,72 protsenti Novaturase aktsiatest. Ülejäänud aktsiad kuuluvad kolmele füüsilisele isikule, kellest igaüks omab 9,76 protsenti aktsiatest.

Novaturase praegune ja oodatav osanike struktuur tulevikus:

  Praegune osanike struktuur

Oodatav struktuur pärast
aktsiate märkimist – kui
müüakse 50%
olemasolevatest aktsiatest

Oodatav struktuur pärast 
aktsiate märkimist – kui 
müüakse 66% 
olemasolevatest aktsiatest
Central European Tour Operator S.a.r.l. 70.72% 30.48% 14.48%
Rytis Šūmakaris 9.76% 4.88% 4.88%
Vidas Paliūnas 9.76% 4.88% 4.88%
Ugnius Radvila 9.76% 9.76% 9.76%
Uued investorid - 50.00% 66.00%
Kokku 100.00% 100.00% 100.00%

Kommentaarid puuduvad