Märgid töötajate depressioonist on sagedased

Seitsmesed

Vaimse tervise portaali Peaasi.ee algatatud depressiooni teadvustamise kampaania “Must lumi” esimesed tulemused näitavad vajadust tegeleda inimeste vaimse tervisega – kaheksas eraettevõttes läbi viidud testimiste põhjal selgus tõsiasi – peaaegu iga teine depressioonitesti täitnud töötaja saab tulemuse üle piirnormi, vahendab BNS.

“Kampaania raames palume depressiooniküsimustiku täita väga erineva valdkonna töötajatel, kelle seas on politseinikud, õpetajad, ametnikud, IT-töötajad, perearstid, müüjad. Esimesse testimise vooru oli kaasatud ligi 5000 erasektori töötajat eri ettevõtetest. Tulemus, et 1139 täidetud testist 45 protsendil oli skoor üle depressiooni sümptomite piirnormi, on küllaltki tõsine,” rääkis kampaania eestvedaja Anna-Kaisa Oidermaa. 

Kliiniline psühholoog Oidermaa märkis, et ametlikult on Eestis depressiooni levimus viiel-kuuel inimesel sajast. “Erasektoris täitis testi kõigist töötajatest üle viiendiku, mis on hea tulemus. Võib eeldada, et täitjateks olid inimesed, kes tundsid seda endale vajaliku olevat. Rõõmustav on muidugi, et pooltel neist ei olnud depressiooni sümptomeid,” märkis Oidermaa. 

Peaasi.ee kasutas testina kümneväitelist depressiooniküsimustikku (DEPS), millele lisas küsimuse viimase kuu jooksul esinenud suitsiidmõtete kohta. “Suitsiidmõtteid esines testi täitnutest 21 protsendil,” tõdes Oidermaa. 

Depressiooni sümptomite olemasolu ei tähenda kliinilise depressiooni seisundit, diagnoosi saab panna vaid arst. Kampaania eesmärk on aidata teadvustada depressiooni kui haigust, mis on ravitav. Peaasi.ee kutsub üles kõiki inimesi depressioonitesti täitmise kaudu andma oma panust selle haigusega võitlemisse. Testida saab www.peaasi.ee/depressioonitest . 

“Eestis on depressiooni diagnoosiga üle 70 000 inimese. Hinnanguliselt jääb igal aastal veel 45 000 inimest professionaalse ja õigeaegse abita, kannatades depressiooni all. See on märkimisväärne mõju meie tööealisele rahvastikule. See on otsene halb mõju majandusele,” rääkis Oidermaa. 

“Must lumi” kampaania toetaja, Eesti ühe suurema tarkvarafirma Helmese juhi Jaan Pillesaare sõnul ei tähenda edukas firma ainult käivet ja kasumit. “Uhkest kontorist on olulisem, et inimesed tunneks end päriselt hästi. Uuringud on näidanud, et iga vaimsesse tervisesse investeeritud euro toob tagasi kuni üheksa korda rohkem. Õnnelik töötaja on produktiivsem ja loovam ning harvem haige,” rääkis Pillesaar. 

Tema sõnul saavad tööandjad inimeste heaolu edendamiseks väga palju ära teha. “Töötajat ei tohi ajendada üle töötama, vaid tuleb lasta õigel ajal koju oma isikliku elu juurde. Töö peab inimestele andma võimaluse õppida ja areneda. Edasi viivad ja heaolu loovad arendavad väljakutsed,” rääkis Pillesaar. 

Tema sõnul on olulisim inimeste muresid märgata. “Kui inimesel on raske, siis ei tohi seda varjata ja ignoreerida. Teadvustamine, märkamine ja hoolimine on arenenud maailma kõige levinuma haiguse ehk depressiooni eduka ravi eeldus,” rääkis Pillesaar. 

Kokku on “Must lumi” kampaaniasse haaratud üle 30 erineva organisatsiooni, kelle seas on eraettevõtted ja riigiasutused kui ka erialaorganisatsioonid ning koolid. Erasektori testimises osalesid Fortumo, Helmes, Pindi Kinnisvara, Playtech, Rahva Raamat, Solarise keskus, SOL Baltics ja Viru Keemia Grupp (VKG).

Kampaaniat rahastavad peamiselt Helmes ja Pindi Kinnisvara, väiksemas mahus Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu linn, Hansa Grupp, Anname Au! ja Margus Karu SA. 

MTÜ Peaasjad ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. Peaasja tuumikusse kuulub vaimse tervise ja noorsootöö spetsialiste, konsultante ja kaasamõtlejaid erinevatest eluvaldkondadest. MTÜ Peaasjad püüdleb vaimse tervise teemade mõistva, aruka, paindliku, kuid ka optimistliku ja avatuma käsitlemise poole. Portaal Peaasi.ee pakub nii tõenduspõhist informatsiooni, veebipõhist nõustamist, kui ka vaimse tervise, selle hoidmise, probleemide ning nende leevendamise alaseid koolitusi.

Kommentaarid puuduvad