Mäggi: tselluloositehasese planeeringuga on alles alustatud

Seitsmesed

Riigihalduse minister Janek Mäggi kirjutab vastuses Tartu apelli töörühma tselluloositehase vastasele pöördumisele, et seni pole tselluloositehase osas langetatud ühtegi siduvat otsust ning eriplaneeringu algatamisega on tehase planeerimisprotsessi vaid alustatud, vahendab BNS.

"Planeeringu algatamine tähendab otsust sobivaimat asukohta otsima asuda. Juhul kui näiteks asukohavaliku läbiviimisel selgub, et tehase rajamiseks sobivat asukohta ei ole, pole tegevuse elluviimine tulevikus võimalik ja planeeringu koostamine lõpetatakse," kirjutas Mäggi vastuses pöördumisele.

Mäggi sõnul on riigi eriplaneeringu raames läbi viidavate uuringute eesmärk saada teadmispõhist infot planeeringuga seonduvate otsuste langetamiseks ning kas asukoht on tehase rajamiseks sobiv või mitte.

Minister märgib vastuses, et eriplaneeringu koostamise käigus tuleb hinnata ka planeeritava tehase mõju Eesti metsandussektorile ja planeeringuotsuste langetamisel sellega arvestada.

"Selgitan veel, et riigi eriplaneering ja sellega paralleelselt läbi viidav mõjude hindamine koosneb kahest osast. Esmalt valitakse alternatiivide võrdluse teel kavandatavale objektile parim võimalik asukoht ning seejärel koostatakse väljavalitud asukohta detailne lahendus, mis on oma olemuselt sarnane detailplaneeringule," lisas Mäggi.

Est-For plaanib Tartu lähistele rajada umbes miljardi euro suuruse investeeringuga tselluloositehase, mis hakkaks ümber töötlema umbes 3,3 miljonit tonni puiduhaket ja paberipuitu aastas. Tööstuse rajamisega kaasneks umbes 200 uut töökohta.

Tartu linnavalitsus esitas möödunud nädalal Tallinna halduskohtusse kaebuse, millega taotletakse Est-For puidurafineerimistehase rajamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist.

28. märtsil andis Tartu apellitöörühm toonasele riigihalduse ministrile Jaak Aabile ning keskkonnaminister Siim Kiislerile üle memo, milles osutatakse keskkonnaohtudele ning tõsistele küsitavustele tehase eriplaneeringu algatamise protsessis.

Esialgse prognoosi kohaselt alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks planeeritakse keskmiselt kuni 750 000 tonni biotooteid aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks möödunud aasta 12. mail.

Protsess koosneb asukohtade võrdluse etapist ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

Kommentaarid puuduvad