Politsei kutsub kampaaniaga sekkuma lähisuhtevägivalda

BNS

Politsei- ja piirivalveamet käivitas kampaania „Aga mina julgen sekkuda“, kutsub inimesi üles lähisuhtevägivalda märgates sekkuma. 

Juunikuu vältava kampaania eesmärk on kutsuda üles inimesi märkama lähisuhtevägivalda ja sellest teavitama ning olema ise seejuures eeskujuks. Samuti julgustab kampaania lapsi ja noori andma teada perevägivallast. 

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Krista Aasa sõnul on iga inimese kohus astuda vägivallale vastu. „Ükski lähisuhtevägivalla ohver ei tohiks tunda, et ta on selle probleemiga üksi. Numbrid näitavad, et veidi kasvasid mullu tunamullusega võrreldes lähisuhtevägivalla infoteated. Ohvrid julgevad anda vägivallast rohkem politseile teada, kuid endiselt on palju neid juhtumeid, mis meieni ei jõua. Vägivald ei ole ühe inimese, vaid terve ühiskonna probleem. Oled sa juhuslik kõrvalseisja, naaber, sugulane, sõber, kolleeg või poemüüja kohalikus poes – anna vägivallakahtlusest või abivajajast kellelegi teada või julgusta ohvrit abi küsima. See ei ole kohatu surkimine kellegi eraelus, vaid see võib päästa elu,“ julgustab Aas. 

Vägivald koduseinte vahel suureneb pühade ajal, mis veedetakse sageli koos alkoholiga. Lähisuhtevägivalla kutsetele sõidavad politseinikud enim nädalavahetuseti ja õhtusel ajal. Eelmisel aastal sai politsei keskmiselt 40 lähisuhtevägivalla info- ja kuriteoteadet päevas ja kolmandikul juhtudest oli lähisuhtevägivalla pealtnägijaks või ohvriks laps. „Kodu peaks lapse jaoks olema kõige turvalisem koht ja vanemate kohus on oma last vägivalla eest kaitsta. Perevägivald on lastele trauma, nähtu ja kogetu elab neis edasi. Vägivalda kogenu on tulevikus suurema tõenäosusega vägivalla ohver või vägivallatseja. Vägivalla keskele sattunud laps ei tohi jääda tähelepanuta, vaid peab saama kohest tuge, et päästa laps vägivallamustrist,“ lisas Aas. 

Kohese sekkumise olulisust ja kannatanu esmase toetamise vajadust näitas ka detsembrist märtsi lõpuni Pärnus läbiviidud lähisuhtevägivalla pilootprojekt. Projekt tõestas, et kannatanu kohene nõustamine on vajalik ja tulemuslik. 

2017. aastal registreeriti üle Eesti hinnanguliselt 2632 perevägivallakuritegu. Lähisuhtevägivalla all kannatanutest ligi 40 protsenti olid vägivalla ohvriks sattunud viimase viie aasta jooksul korduvalt. Tüüpiline lähisuhtevägivalla toimepanija on 27-47-aastane põhi- või keskharidusega mees, tüüpiline ohver aga 25-46-aastane keskharidusega naine. 

„Aga mina julgen sekkuda“ on osa "Aga Mina" väärtuspõhisest ühiskampaaniast, mis vältab terve 2018. aasta ja tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Kommentaarid puuduvad