Ministeerium kavatseb õppelaenu tingimused soodsamaks muuta

Seitsmesed

Haridus- ja teadusministeerium esitas õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse, mis vähendaks õppelaenu intresse, pikendaks tagasimaksmise aega ja nõuaks vaid ühte käendajat, vahendab BNS.

Muudatuste eesmärk on luua senisest paindlikum õppelaenu süsteem, mis on kasulik kõigile kolmele osapoolele – laenusaajale, laenuandjale ja riigile, seisab seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuses.

Kava kohaselt muutub õppelaen taotlejale soodsamaks ja kogu süsteem paindlikumaks - laenuintress väheneb ja krediidiasutused võivad pakkuda õppuritele intresside tagasimaksmisel paindlikkust ning võimaldada tagasimakseid alles pärast õpinguid.

Lisaks senise, vähemalt kahe käendaja või kinnisvara tagatise asemel hakkab kehtima vähemalt ühe käendaja või kinnisvara tagatise nõue, mis lihtsustab õppelanule ligipääsu.

Eelnõu väljatöötamiskavatsuse eesmärk on kujundada õppelaenu süsteem rohkem õppurit toetavaks meetmeks. Samas tuleb arvestada, et hilisem laenuintressi tasumine muudab tagasimakstava õppelaenu summa lõppkokkuvõttes laenusaaja jaoks suuremaks.

Krediidiasutustel on kava järgi võimaik väljastada laene efektiivsemalt, kuna kahe käendajaga lepingu sõlmimise asemel piisab ühest käenduslepingust. Samuti muudab ühe käendaja nõue õppelaenu taotlemise õppuritele lihtsamaks, eriti kehvema sotsiaalmajandusliku olukorraga perekondadest pärit õpilastele.

Riigi jaoks väheneks rahaline koormus riigitagatise rakendumisel, kuna väheneb riigile üle tulevate õppelaenu võlgade arv.

Kommentaarid puuduvad