Uuring: eestlaste külmkappide sisu on Baltimaade värskeim

Seitsmesed

Samsungi tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgub, et erinevalt Leedu ja Läti inimestest eelistavad eestimaalased oma külmkappi pigem värskete toodetega täita, vahendab BNS.

Eesti inimesed hoiavad oma külmkappides eelkõige kiiresti riknevaid tooteid. Pikalt püsivaid toiduaineid, nagu konservid ja hoidised, paigutatakse pigem keldrisse või sahvrisse, ning seepärast vahetub suurem osa külmkapi sisust kõigest nädalaga.

Eesti, Läti ja Leedu elanike eelistusi uurinud küsitlusest selgus, et tervelt 82 protsendi inimeste külmkappide sisu püsib värskena maksimaalselt ühe nädala ning 42 protsendi küsitletute tooted seisavad külmkapis kõigest paar päeva.

Lisaks selgus, et keskmiselt 44 protsenti küsitletutest kasutab külmkappide eraldi temperatuuri ja õhuniiskust reguleerivaid sektsioone, et oma tooteid veelgi kauem värskena hoida. Leedukad ja lätlased, kellel on kodudes eestlastega võrreldes vanemad külmkapid, sooviksid ka antud sektsioone kasutada, kui neil see funktsioon olemas oleks. Uuringu järgi jääb 65 inimeste kodus olevatest külmkappidest vanusesse 3-10 aastat ning riikide võrdluses on keskmiselt kõige vanemad külmkapid lätlaste majapidamistes.

Külmikute erinevate funktsioonide osas peetakse kõige olulisemaks jäävaba süsteemi olemasolu, mida pidas oluliseks 62 protsenti Eesti inimestest. Leedus pidas seda tähtsaks tervelt 82 protsenti vastanutest. Olulisuselt järgmise funktsioonina pidas 54 protsenti vastanuist oluliseks eraldi sektsioonide jahutamise võimalust. Puhkusrežiimi ehk funktsiooni, mil kodust pikemalt lahkumise ajal hoiab külmkapp kokku energia pealt, kuna uksi ei avata, pidas oluliseks kõigest 36 protsenti eestlastest. 21 protsenti tunnistas, et ei teagi, et selline funktsioon eksisteerib või kuidas see toimib.

Samsungi tellitud uuringu viis Eesti elanike seas läbi Norstat, uuringus osales 500 inimest. Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt läbi viidud küsitluse eesmärk oli selgitada, millised on inimeste valikueelistused uue külmkapi ostmisel. 

Kommentaarid puuduvad