Mullu kaevati terviseametile ligi 360 korral tervisehoiu asjus

BNS

Terviseamet menetles mullu ligi 360 tervishoidu puudutavat kaebust, samas pole pooled kaebused põhjendatud.

Terviseametile esitatud tervishoidu puudutavate kaebuste arv on viimase viie aasta jooksul pidevalt tõusnud, nii menetles terviseamet mullu kokku 358 kaebust, mis on 2013. aastaga võrreldes enam kui 100 kaebuse võrra rohkem, edastas amet. Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonile edastas terviseamet mullu lahendamiseks kuus korda enam kaebusi kui 2013. aastal.

2016. aastal menetles terviseamet 368, 2015. aastal 349, 2014. aastal 255 ning 2013. aastal 249 tervishoiuteenust puudutavat kaebust.

"Üheks kaebuste arvu kasvu põhjuseks on kindlasti inimeste teadlikkuse suurenemine ja soov saada kindlustunne, et teenuse osutamine on olnud asjakohane," ütles terviseameti järelevalve osakonna nõunik Eve Pilt. Tema sõnul pole küll enam kui pooltel juhtudel esitatud kaebused olnud põhjendatud. "Statistikat mõjutab ka tõsisasi, et arvestatav osa kaebustest laekub kinnipeetavatelt, kelle puhul pole suurem osa kaebusi enamjaolt põhjendatud," lisas Pilt.

Terviseamet on tervishoiu vallas põhiliselt tuvastanud dokumenteerimisnõuete rikkumist, tervise infosüsteemi andmete edastamata jätmist, psühhotroopsete ravimite väljakirjutamise nõuete rikkumist ning statistiliste aruannete esitamata jätmist.

Pilt nentis, et sageli soovivad patsiendid lisaks hinnangule, kas tervishoiuteenuse osutamisel järgiti õigusaktides kehtestatud nõudeid, ka hinnangut tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile. Tema sõnul tehakse selliste kaebuste menetlemisel koostööd sotsiaalministeeriumi juures asuva tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoniga. Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole võib pöörduda nii patsient, tervishoiuteenuse osutaja kui terviseamet juhul, kui on tekkinud kahtlus tervishoiuteenuse osutamise kvaliteedi või ohutuse, arsti otsuse või ravivea suhtes.

2017. aastal edastas terviseamet tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonile kokku 30 kaebust, mis on 10 kaebust enam kui 2016. aastal. 2015. aastal edastas terviseamet komisjonile 7, 2014. aastal 10 ja 2013. aastal 5 kaebust. Lisaks ravivigadele on kaebuste põhjuseks olnud nii patsientide kõrged ootused tervishoiuteenuste osutajatele kui erinevad suhtlemiskonfliktid, mida tervishoiuteenuse osutaja ja patsient omavahel lahendada ei suutnud.

Alates 2013. aastast on terviseamet menetlenud 32 tervishoiuteenuse reklaami puudutavat kaebust, mille puhul enam kui kolmandik menetluse algatamiseks vajalikust infost on laekunud tervishoiutöötajalt. „Reklaamiseaduse nõuete rikkumise puhul saame märgatava osa infost just tervishoiutöötajatelt,“ ütles Eve Pilt.

Viimase viie aasta jooksul on terviseameti järelevalve teinud kokku 60 ettekirjutust, ülejäänud juhtudel on terviseamet teinud teenuseosutajale ettepaneku tegevust parandada, mida on tavaliselt ka arvestatud. Ettekirjutusega lõppenud menetluste aluseks on muuhulgas neljal korral olnud tervishoiuteenust osutavast asutusest laekunud informatsioon, viiel juhul on terviseametit rikkumisest teavitanud ravimiamet, neljal juhul haigekassa, kahel juhul arst ning ühel juhul Viru ringkonnaprokuratuur.

Lisaks on terviseamet vaadeldaval perioodil menetlenud 11 ravimite väljakirjutamise nõuete rikkumist puudutavat väärtegu ning tunnistatud rikkumiste tõttu kehtetuks neli tegevusluba.

Terviseamet teeb järelevalvet 18 eriseaduse alusel.

Kommentaarid puuduvad