Savisaare võimalik kohtu alt pääsemine selgub augusti keskpaigaks

Seitsmesed

Tallinna ringkonnakohus kuulutab lahendi korruptsioonis süüdistatava Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare võimaliku kohtu alt pääsemise osas augusti keskpaigaks, vahendab BNS.

5. juunil tegi Harju maakohus määruse, millega lõpetas kriminaalmenetluse korruptsiooni- ja majanduskuritegudes süüdistatava Savisaare suhtes, tuues põhjuseks tema halva tervise. Ühtlasi märkis maakohus, et määrus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

Riigiprokuratuur maakohtuga ei nõustunud ning vaidlustas siiski määruse Tallinna ringkonnakohtus. Teise astme kohus võttis möödunud nädala lõpus prokuratuuri määruskaebuse menetlusse ja määras asi läbi vaadata kirjalikus menetluses. Lahend kuulutatakse 14. augustil kell 14, ütles kohtu pressiesindaja BNS-ile.

Prokuratuuri sisulised vastuväited maakohtu määrusele seisnevad selles, et Savisaarele on tehtud viimase aasta jooksul kaks terviseekspertiisi, mis mõlemad on jõudnud järeldusele, et mees on võimeline osalema kohtuistungitel. Seetõttu jääb prokuratuurile arusaamatuks, miks on kohus oma määruses tuginenud ainsale eriarvamusele jäänud eksperdi hinnangule ning ühele kiirabibrigaadi väljasõidule.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus on öelnud, et prokuratuuri hinnangul on kohus jätnud kuue tervisekspertiisi teinud arsti ekspertarvamuse põhjendamatult kõrvale ning pole veenvalt selgitanud, miks kohus leiab, et ekspertiis oma lõppjärelduses ei ole kohtu jaoks arvestatav ja Savisaar ei ole võimeline kohtuistungitel osalema.

"Ka viimase istungi ajal viibis süüdistatav taas Jõgeva haiglas ning seejuures ei esitatud haiglas viibimise põhjuste kohta kohtusaalis ühtegi ametlikku dokumenti," rääkis Evestus. "Lisaks viitab see sellele, et viimaste kohtuistungite toimumise ajaks on süüdistatav ühte ja kindlasse raviasutusse paigutatud, mis vajaks täiendavat selgitamist."

"Prokuratuur nõustub täielikult sellega, et teatud juhtudel on põhjendatud kriminaalmenetluse lõpetamine kahtlustatava või süüdistatava äärmiselt raske tervisliku seisundi tõttu. Praegusel juhul aga ei ole maakohus teinud toiminguid selleks, et kohtus ekspertiisi teinud arste küsitleda, et saada täpsem selgus eriarvamuse põhjuste ja põhjenduste kohta ning samuti ei ole kohus kaalunud muude täiendavate tingimuste loomist, mis võimaldaksid kohtupidamisel jätkuda. Kokkuvõtvalt leiab prokuratuur, et lõpetamise otsus ei ole oma sisult põhjendanud ning põhisüüdistatava kõrvalejätmist peaks kohus eriti veenvalt selgitama," rääkis Evestus juuni keskel.

Kommentaarid puuduvad