Õiguskantsler: hooldekodude töötajatel ei tohiks gaasirelvi olla

Seitsmesed

Õiguskantsler ei pea õigeks, et erihooldekodude töötajad peavad enda turvalisuse tagamiseks kandma kaasas gaasirelvi, kuna see ei taga töötajate ega klientide põhiõigusi ning on ohtlik ka teistele klientidele, ahendab BNS.

Õiguskantsler usub, et lahendus probleemile peitub ennekõike õiguskantsleri kontrollkäikude kokkuvõtetes tehtud järjekindlates soovitustes suurendada kohal olevate ja kliendiga kokku puutuvate töötajate arvu ning tõsta nende kvalifikatsiooni erinevate koolitustega.

Erihooldekodude kontrollimine on näidanud, et seaduses sätestatud miinimumarv töötajaid igal ajahetkel ei ole enamasti klientide käitumist arvestades piisav. Abi on kindlasti ka teatud tehnilistest vahenditest, näiteks häirenupud ning abi kutsumise võimaluste tõhustamisest ja eelnevast harjutamisest.

Erihooldekodude töötajate turvatunne töökohal on äärmiselt oluline, ent kehtiva õiguse järgi   ei saa lahenduseks olla gaasirelvade kasutamine, kirjutas õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel AS-ile Hoolekandeteenused.

Kommentaarid puuduvad