Gemalto esitas PPA-le vastuhagi

Seitsmesed

Eesti riigiga mitmes vaidluses olev ID-kaartide tootja Gemalto AG esitas politsei- ja piirivalveameti (PPA) vastu hagi, süüdistades riiki lepingueelsete läbirääkimiste pahauskses katkestamises, vahendab BNS.

Gemalto esitas neljapäeval Harju maakohtule hagiavalduse PPA vastu tulenevalt asjaolust, et PPA katkestas pahauskselt kompromissikokkuleppe läbirääkimised, teatas Gemalto.

"Nagu teatatud 27. septembril, tunneb Gemalto kahetsust PPA järsu otsuse üle katkestada peaaegu lõpule viidud läbirääkimised sõbraliku kompromissikokkuleppe osas, millele järgnes PPA poolt kohtule esitatud alusetu ja pretsedenditu hagiavaldus - seda summas, mis oli täielikult ebaproportsionaalne, võrreldes sellega, mida PPA ise pakkus kompromissikokkuleppe kavandis," märkis Gemalto.

Gemalto hinnangul ei saa teda pidada vastutavaks sellise lahenduse eest, kuna ta on kogu aeg pidanud nimetatud läbirääkimisi rahumeelse kompromissikokkuleppe sõlmimiseks äärmise konfidentsiaalsusega ja heas usus. "Seda silmas pidades on Gemalto otsustanud reageerida ning astuda kohaseid juriidilisi samme oma õiguste ja legitiimsete huvide kaitseks," lisas ettevõte.

Gemalto lisab, et ei ole rikkunud lepingulisi kohustusi ning jätkab nende täitmist ja ei anna lisakommentaare.

PPA esitas septembri lõpus hagi Harju maakohtule seoses Gemalto AG lepingurikkumisega, mis puudutab ID-kaardi privaatvõtmete genereerimist väljaspool kiipi. Hagiavalduses nõuab PPA välja ID-kaardi lepingu rikkumisega seotud leppetrahve summas 152 miljonit eurot.

"ID-kaardi turvalisuse tagamiseks oluline kindlustunne, et privaatvõtmeid ei saa olla kuskil mujal kui ainult kaardi kiibis ning seetõttu oleme seadnud ka nõude, et privaatvõtmeid võib genereerida ainult kiibisiseselt. Paraku selgus, et lepingupartner rikkus seda nõuet aastaid ning näeme selles väga olulist lepingurikkumist. Cybernetica ekspertide analüüs näitas selgelt, et selline rikkumine sai toimuda ainult lepingupartneri teadliku ja tahtliku tegevuse tagajärjel," sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas toona.

Turvanõuetele mittevastavad ID-kaardid väljastati 2011. aasta jaanuarist kuni 2014. aasta 16. oktoobrini ning elamisloakaardid 2011. aasta jaanuarist kuni 2014. aasta 17. detsembrini ja neid uuendati PPA teenindusbüroodes alates 2012. aasta juulist kuni 2017. aasta juulini. Selliseid kaarte oli kokku üle 74 000. 1. juunil 2018 tunnistas PPA kehtetuks 11 111 ID-kaardi ja elamisloakaardi sertifikaadid.

Kommentaarid puuduvad