Uuring: enamik elanikest hindab Eesti keskkonnaseisundit heaks

Seitsmesed

Eesti elanikest 84 protsenti peab keskkonnasäästlikku eluviisi oluliseks ning Eesti keskkonnaseisundit heaks, selgub keskkonnaministeeriumi tellitud keskkonnateadlikkuse värskest uuringust, vahendab BNS.

"Suures pildis võib uuringu tulemuste üle rõõmustada – tervelt 84% Eesti elanikest hindab Eesti keskkonnaseisundit heaks, üksnes 9 protsenti peab seda väga halvaks. Samal ajal peab lausa 93 protsenti elanikest keskkonnasäästlikku eluviisi oluliseks, sealjuures 41 protsenti väga oluliseks,” ütles keskkonnaminister Siim Kiisler pressiesindaja teatel. Keskkonnasäästlikult elama motiveerib inimesi nii oodatav kasu tervisele kui ka keskkonnale, selgus uuringust.

“Muidugi on meil veel väljakutseid keskkonna hoidmisel ja kaitsmisel, kuid kõik algab eelkõige tahtest. Kui suurel osal elanikest on selleks tahe olemas, siis jõuame ka murede lahendamiseni,” lisas Kiisler.

Ühe probleemina tõi ta välja prügi loodusesse viimise, mida veel üsna palju ette tuleb. On vaja tegelda jätkuva aktiivse selgitustööga teadlikkuse suurendamiseks ja käitumisharjumuste muutmiseks. “Uuringu tulemustest selgus, et ligi kolmveerand elanikkonnast peab keskkonnaalast teavet kättesaadavaks. See näitab, et õpetlikku ja suunavat teavet jagub, aga see teave peab jõudma ka inimeste teadvusesse,” rääkis minister.

Koostöös Tallinna Ülikooli ja Turu-Uuringute AS-iga valminud küsitluses uuriti elanike hinnanguid keskkonna praeguse olukorra ning peamiste probleemide kohta. Samuti küsiti inimeste arusaamade kohta, kuidas tuleks keskkonda, sh metsi, kaitsta ning milline on nende silmis keskkonnasõbralik käitumine. Lisaks uuriti, kuivõrd informeeritud on elanikud keskkonna-alaselt ja millised on nende infoallikad. Aga ka seda, kuivõrd tunnevad nad end kaasatuna keskkonna-alaste otsuste tegemisesse ning milline on nende hinnangul Keskkonnaministeeriumi ja teiste keskkonnainstitutsioonide usaldusväärsus.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on analoogne uuring valminud alates 2012. aastast iga kahe aasta tagant. Erinevalt eelmisest, 2016. aastal läbiviidud uuringust, lisati seekord uute teemadena ankeeti kodanikuosaluse ning metsanduse küsimuste plokid. Tulemuste saamiseks tehti inimestega silmast silma personaalintervjuud.

Uuringu küsitlusankeet valmis keskkonnaministeeriumi, Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse ja Turu-uuringute AS-i koostöös. Küsitlustöö viis läbi Turu-uuringute AS ning analüüsiraport valmis Turu-uuringute AS-i ja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse teadurite koostöös.

Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse suunamiseks valmis äsja Keskkonnaministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös tegevuskava, mille koostamisel oli üheks abistavaks materjaliks justnimelt Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring.
Keskkonnateadlikkuse uuringuga saab tutvuda siin. Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskavaga saab tutvuda siin.

Kommentaarid puuduvad