Uuring: enamik kesk- ja idaeurooplasi on samasooliste abielule vastu

Seitsmesed

namik kesk- ja idaeurooplasi on vastu samasooliste abielu lubamisele seadusega, samas kui suurem osa lääne- ja põhjaeurooplasi on selle poolt, selgus esmaspäeval avaldatud küsitluste tulemustest, vahendab BNS.

Uuringufirma Pew küsitles 2015.-2017. aastal 34 Euroopa riigis pea 56 000 täiskasvanut.

Firma küsis inimestelt kas nad pooldavad või on vastu samasooliste abielu seadustamisele.

Keskmiselt 44,17 protsenti oli poolt ja 50,79 protsenti oli vastu, kuid küsitluses ilmnes lõhe lääne- ja põhjaeurooplaste ning kesk- ja idaeurooplaste vahel.

Iga vaadeldud 15 Lääne- ja Kesk-Euroopa riigi elanikkonna enamus toetas samasooliste abielu seadustamist, samas kui vaadeldud 19 Kesk- ja Ida-Euroopa riigist 17 elanikest enamus oli sellele vastu.

Viimaste seas olid ainsad erandid Tšehhi ja Slovakkia. Tšehhis toetas samasooliste abielu seadustamist 65 protsenti ja vastu oli 29 protsenti. Slovakkias oli pooldajaid ja vastaseid võrdselt -- 47 protsenti.

Eestis pooldas samasooliste abielu seadustamist 23 protsenti küsitletud elanikest, kuid vastu oli 71 protsenti, näitasid Pew andmed.

Lätis oli seadustamise pooldajaid 16 ja vastaseid 77 protsenti. Leedus olid näitajad vastavalt 12 ja 85 protsenti. Venemaal toetas seda 5 protsenti vastanutest, vastu oli 90 protsenti.

Soomes oli samasooliste abielu seadustamise poolt 64 ja vastu 26 protsenti vastanutest. Rootsis olid näitajad vastavalt 88 ja 7 protsenti.

Suurim oli toetus seadustamisele Rootsis. Talle järgnesid 86 protsendiga Taani ja Holland. Vähim toetajaid oli Gruusias ja Armeenias, kus toetas samasooliste abielu 3 protsenti vastanutest.

Kommentaarid puuduvad