Riik maksab tänavu kuni 6,2 miljonit eurot maakondade arengutoetust

Seitsmesed

Alates kolmapäevast saab riigilt taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks, tänavuse taotlusvooru eelarve on 6,2 miljonit eurot.

"Kui eelnevalt planeerisid maakondlikku arengut maavalitsused, siis haldusreformiga anti see vastutusrikas ülesanne omavalitsustele endile," ütles riigihalduse minister Jaak Aab pressiteate vahendusel.

Ministri sõnul annab see valdadele ja linnadele suurema sõnaõiguse oma arengu ja prioriteetide planeerimiseks, kuid nõuab neilt ka enam pingutamist ja omavahelist koostööd. "Selleks, et aidata omavalitsustel arengustrateegiaid ühiselt ellu viia, näemegi neile ette väikse starditoetuse," ütles Aab.

Tänavuse taotlusvooru eelarve on 6,2 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse iga maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel. 

Toetust võib taotleda maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 eurot, põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 eurot. Maksimaalne toetuse määr on 75 protsenti.

Maakonnad valivad välja projektid, mis panustaksid Eesti regionaalarengu strateegia ja maakonna arengustrateegia eesmärkidesse, sisalduksid maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja oleksid vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga.

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Selle aasta taotlusvoorus saavad maakondlikud arendusorganisatsioonid esitada oma maakonna ettepanekud kas perioodil 15. mai – 1. juuli või 15. august – 30. september. Maakonna ettepanekud esitatakse ühtse nimekirjana maakonnale sobivamal ajal.

Toetusmeedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

Kommentaarid puuduvad