Kliinikum: kõiki ravimijäätmeid ei peaks pidama ohtlikeks

Seitsmesed

SA Tartu Ülikooli Kliinikum leiab, et seadus ei peaks liigitama kõiki ravimijäätmeid automaatselt ohtlikeks jäätmeteks, vaid võiks olla võimalus liigitada keskkonnale mitteohtlike ravimijäätmeid ka tavajäätmeteks, vahendab BNS.

Kliinikum saatis sotsiaalministeeriumile ravimiseaduse muutmise eelnõu kooskõlastuskirja milles märgib, et seadusemuudatuse alusel on edaspidi määratletud kõik kõlbmatud ravimid ohtlike jäätmetena ning  kuuluvad hävitamisele  jäätmekäitleja poolt.

Samas puudub apteekritel võimalus liigitada ravimeid nende koostise alusel tavajäätmeteks, mida võib hävitada kohapeal. Sellised ravimid on näiteks  elektrolüütide lahused, parenteraalsed toitesegud ja dialüüsilahused, leiab kliinikum.

Selliste ravimite hävitamine ohtlike ravimitega sarnasel viisi ei ole ratsionaalne, kuna tegemist ei ole keskkonnale ohtu kujutavate ravimitega ning nende hävitamise protsess on ressursimahukas.

Seetõttu tegi kliinikum ettepaneku, mille kohaselt ei peaks seadus liigitama kõiki ravimijäätmeid automaatselt ohtlikeks jäätmeteks, vaid võiks olla võimalus liigitada  keskkonnale mitte ohtlike ravimijäätmeid ka tavajäätmeteks.

Kommentaarid puuduvad