SEB langetab septembris pensionifondide haldustasusid

Seitsmesed

SEB langetab septembris pensionifondide haldustasusid ning toob turule suurema tootluspotentsiaaliga pensionifondid, vahendab BNS.

"Esmalt kasutame seadusest tulenevat võimalust ning tõstame passiivselt juhitud SEB Pensionifond Indeks 100 maksimaalse aktsiaosakaalu seniselt 75 protsendi tasemel 100 protsendi tasemele. Selle muudatuse reaalne tulemus on see, et SEB indeksfond saab lõigata täiel määral kasu maailma aktsiaturgude tootluspotentsiaalist," ütles SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

"Loomulikult kasvab koos tootlusootusega ka fondi riskitase, kuid teisalt on SEB indeksfond kliendile jätkuvalt madalaima haldustasu ja kogukulu määraga passiivne pensionifond Eestis," lisas Võrklaev.

SEB käivitab ka uue, teise samba aktiivselt juhitud fondi SEB Pensionifond 100, mis võimaldab aktsiaturgudele ja teistesse kõrgema tootluspotentsiaaliga varaklassidesse investeerida kogu oma portfelli. Aktiivselt juhitud SEB Pensionifondi 100 erineb passiivsest fondist SEB Pensionifond Indeks 100 eelkõige taktikaliste muudatuste ning huvitavamate varaklasside kaasamise võimaluste poolest.

"Lisaks neile muudatustele, langetab SEB ka SEB Optimaalse, SEB Progressiivse ja SEB Energilise Pensionifondi valitsemistasusid. See on tänavu juba teine kord kui langetame pensionifondide haldamisest tulenevaid kulusid pensionikogujate jaoks," lisas Võrklaev.

Pank valmistab ette uut kolmanda samba lahendust tööandjatele, kes soovivad kaasa aidata oma töötajate pensioniea kindlustamisele tööandjapensioni näol.

"Paljud tööandjad on meie poole pöördunud ja uurinud kolmanda samba lahendust, mis piiraks tööandjapoolse panuse kohest väljavõtmist kolmandast sambast. Kaks uut erineva riskitasemega, piiratud väljumisvõimaluse ja madalama valitsemistasuga osakuklassi võimaldavad tööandjatel osana motivatsioonipaketist pakkuda oma töötajatele palga kõrval ka pensionisoodustusi. Arenenud lääneriikides on see tavapärane praktika," sõnas Võrklaev. 

Kommentaarid puuduvad