Konkurentsiamet keelas turismifirmade Estraveli ja Wrisi ühinemise

Seitsmesed

Konkurentsiamet keelas Estravelil osta enamusosalus turismifirmas Wris.

Amet põhjendas reedel tehtud otsust sellega, et koondumine kahjustaks konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.

Reisikorraldaja Estravel Holding soovis omandada 75 protsenti turismifirma Wris aktsiatest. Konkurentsiamet võttis aprilli lõpus lisaaega otsustamaks, kas tehing heaks kiita.

Wris AS kuulub läbi valdusettevõtte Aka Holding OÜ Aili Käole. Kägu ostis ettevõtte Vjatšeslav Leedo Holostovi Kinnisvarahalduselt möödunud aasta oktoobris.

Koondumise läbi pääsenuks Estraveli kontsern ligi soodsamatele hindadele ja hanketingimustele rahvusvahelisel turul tänu kasvavatele reisiteenuste summaarsetele ostumahtudele.

Soodsamad hinnad omakorda võimaldanuks koondujatel paremini konkureerida välismaiste reisibüroodega, kelle käes on oluline turuosa tänu piiriülestele ostudele, kuid mis ei kajastu avalikes andmetes ega riiklikus statistikas.

Estraveli juht ning omanik Mark Aivo Takis märkis märtsis konkurentsiametile esitatud taotluses, et kodumaiste reisibüroode osakaalu suurendamine Eesti siseturul tooks riigile kasu nii otseste kui ka kaudsete maksude näol, millest riik praegu ilma jääb.

Estraveli konsolideeritud käive oli mullu 76,8 miljonit eurot, puhaskasum ligi 1,4 miljonit. Wris AS-i müügitulu oli 2018. aastal 11,9 miljonit eurot ja puhaskasum 211 000 eurot.

Kommentaarid puuduvad