Solman: riik tegeleb peretoetuste meetmega järjepidevalt

Seitsmesed

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on oluline, et Eestis tegeletaks erinevate peretoetuste meetmega järjepidevalt.

„Viimaste aastate jooksul oleme märkimisväärselt tõstnud lastetoetusi ning eelmises valitsuses kehtestasime ka eraldi paljulapseliste perede toetuse. Kõik tulevast aastast kehtima hakkavad muudatused on järgmine samm selleks, et panustada Eesti perede turvatundesse,“ ütles Solman pressiteate vahendusel.

Kohtumisel Isamaa naiskoguga avaldas Solman heameelt selle üle, et uuest aastast hakkab kehtima täiendav tulumaksuvabastus paljulapselistele peredele. 

„Lubasime seda teha ja tegime ka. Mul on hea meel, et alates tulevast aastast kasvab suurte perede maksuvaba tulu piir 1200 euro võrra aastas, mis kasvatab perede sissetulekuid,“ ütles Solman.

Riigikogus heaks kiidetud muudatuse kohaselt kasvab maksuvaba tulu lapse eest alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus.

„Muudatuse eesmärk on toetada lasterikkaid peresid. Eestis on kokku üle 20 000 pere, kus kasvab vähemalt kolm lapsetoetust saavat last, mis teeb kokku pea 70 000 last, kelle pere võib lisanduvast maksuvabast tulust kasu saada,“ märkis Solman.

Lisaks hakkab tulevast aastast kehtima mitu teist muudatust, mis parandavad lapsevanemate toimetulekut. Lahendus on leitud meedias kajastust saanud aasta lõpus sünnitajate maksustamise probleemile.

„Aasta viimases kvartalis sünnitajatel tekib võimalus osa sünnitushüvitise maksustamist tuludeklaratsiooni abil järgnevasse aastasse üle kanda. See muudatus lahendab aasta lõpukuudel sünnitushüvitist saavate naiste ebavõrdse olukorra ja seda ka tagasiulatuvalt ehk juba 2018. aastal sünnitanute jaoks,“ rääkis Solman.

Lastega peresid puudutab veel ka maksumuudatus, millega lisati tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste nimekirja lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks mõeldud kodutoetus, mis aitab katta eluaseme soetamise või selle renoveerimise kulusid. Samuti puudutavad muudatused enam kui tuhandet üksikvanemat, kes saavad täiendavat maksuvaba tulu lapse eest kasutada edaspidi täies ulatuses ka siis, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.

Naiskogu Iren on Isamaa naisühendus, mis koondab endas enam kui 400 liiget üle Eesti. Ireni eesmärgiks on suurendada naiste aktiivust poliitikas, väärtustada peret ja lapsi ning aidata kaasa positsiooni paranemisele erakonnas ja ühiskonnas.

Kommentaarid puuduvad