Uuring: pooled teise sambaga liitunutest plaanivad kogumist jätkata

Seitsmesed

Kantar Emori pensionireformi seire järgi plaanib 53 protsenti teise pensionisambaga liitunutest jätkata selles raha kogumist, vahendab BNS.

Kantar Emor alustas detsembris pensionireformi seirega, et jälgida Eesti inimeste arvamusi ja kavatsusi teise pensionisamba suhtes. Detsembrikuu seire kinnitab, et 53 protsendil teise sambaga liitunutest on kindel kavatsus sellega jätkata. Vaid 14 protsenti teise sambaga liitunutest plaanib kogutud raha välja võtta, teatas Kantar Emor. 

Need, kes plaanivad raha välja võtta, kasutaksid oma teise samba raha laenude tagasimakseteks, aga ka uute laenude sissemakseks ning koduga seotud kulutusteks, näiteks remondiks. Teise samba omanikest 4 protsenti plaanib raha investeerimiskonto kaudu iseseisvalt edasi investeerida.

"Üle veerandi teise samba omanikest on äraootaval seisukohal ja see süveneb," ütles Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson pressiteates.

"Võrreldes Kantar Emori septembrikuise analoogse uuringuga on järsult tõusnud nende inimeste arv, kes ei oska oma teise samba plaanide osas kindlat vastust anda – "ei oska öelda" vastuste osakaal oli detsembris juba 28 protsenti, septembris vaid 13 protsenti. Viimaste kuude sõnasõjad ja info üleküllus on inimesed pigem segadusse ajanud," märkis ta.

Inimesed on pea üksmeelel selles osas, et pensioniks lisaraha kogumine on oluline, sellega nõustus 84 protsenti vastajaist. Eriarvamus on eelkõige selles, kus ja kuidas lisaraha kogumine peaks välja nägema. 15 protsenti nendest, kes peavad kogumist oluliseks, praegu ise raha ei kogu. Reinsoni sõnul illustreerib tulemus ilmekalt psühholoogias ja sotsioloogias levinud nähtust – inimeste hoiakud ja
kavatsused ei avaldu alati nende käitumises.

Kantar Emori detsembrikuises pensionireformi seires kõnetati 1053 Eesti elanikku vanuses 18–74 aastat. Pensionireformi seire hakkab toimuma kord kuus.

Kommentaarid puuduvad