Bussijuhid sõlmisid värske palgaleppe

Seitsmesed

Transpordi Ametiühing teatas, et allkirjastas esmaspäeval  Autoettevõtete Liiduga kogu ühistranspordisektorit puudutava kolmeaastase üldtöökokkuleppe, millega alates 2020. aasta 13. aprillist tõuseb Eesti bussi- trolli ja trammijuhtide miinimumpalk 1050 eurole, 2021. aastal tõuseb see veel 100 euro võrra ja aastal 2022 lisandub sellele veel 100 eurot.

Kokku lepitud miinimummäärad soovivad sotsiaalpartnerid laiendatud sektorilepinguga kohustuslikuks täitmiseks kehtestada kõigile ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist. 

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on täna kehtiv ühistranspordijuhtide 945-eurone miinimumtöötasu jäänud ajale jalgu ning ka saavutatud kokkulepe ei vasta suuresti turusituatsioonile.

„Madal töötasu on viinud kogu sektori kriisi, kus valitseb suur tööjõupuudus,“ rääkis Kallas lisades, et 74% bussijuhtide vanus ületab 51 eluaastat ja noort pealekasvu on ainult 6%.

Kallase sõnul on kõigil töötajatel, kellele ei ole tagatud miinimumtasu, õigus esitada nõue vähemmakstud töötasu nõudes kolm aastat tagant järele,

„Transpordi Ametühing julgustab kõiki töötajaid vähem makstud töötasu nõuet esitama ning abistab ametiühingu liikmeid tasuta nõude esitamisel,“ lisas ametiühingujuht.

Palgaleppe osapooled usuvad, et kehtiv kollektiivleping aitab oluliselt parandada konkurentsiolukorda transpordisektoris.

Üldtöökokkuleppega on võimalik tutvuda leppe osapoolte kodulehtedel www.etta.ee ja www.autoettevoteteliit.ee.

Kommentaarid puuduvad