Aas teeb ettepaneku lubada omavalitsustel romusõidukid teisaldada

Seitsmesed

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas teeb ettepaneku täiendada liiklusseadust sättega, mis annaks kohalikule omavalitsusele õiguse toimetada romusõidukid avalikust ruumist. 

17. detsembril allkirjastatud pöördumises, mis lisaks Aasale edastati ka rahandusminister Martin Helmele ja maanteeameti juhataja Priit Saukile, juhtis keskonnaminister Rene Kokk adressaatide tähelepanu liiklusregistrist kustutamata, kuid mitteaktiivsete sõidukite probleemile. 

2013. aastal seadusemuudatustega loodud liiklusregistri niinimetatud mitteaktiivsete registratsioonide nimekirja liigutatakse nende sõidukite registrikanded, mille viimasest tehnoülevaatuse ja liikluskindlustuse poliisi kehtivusest on möödunud kaks aastat. 2019. aasta alguse seisuga oli mitteaktiivses osas umbes 184 000 M1 ja N1 kategooria sõidukit ehk enam kui 60 000 võrra rohkem kui kuus aastat varem, seisab kirjas. 

Keskkonnaministri sõnul on alust arvata, et suurt osa nendest sõidukitest ei ole enam olemas ehk need on ebaseaduslikult lammutatud, mis kujutab endas tõsist keskkondlikku ja majanduslikku ohtu.

"Lisaks ebaseaduslikule lammutamisele, reostavad ning hõivavad romusõidukid avalikku ruumi ning takistavad liikumist. Samuti kaasneb kasutusest välja läinud ent jäätmekäitlusse suunamata autodest otsene oht keskkonda," lisab minister Kokk kirjas. 

Neljapäeval saadetud vastuskirjas nõustub Aas tema seisukohtadega ning teeb viimase probleemi lahenduseks ettepaneku liiklusseaduse täienduseks, millega lisanduks kohalikule omavalitsusele õigus toimetada peatatud registrikandega sõiduk avalikust ruumist valvega hoiukohta.

Mullu oktoobris esitas valitsus Euroopa Komisjonile lammutustõendita "fantoomautode" direktiivi rakendamise konsultatsiooni raames omapoolsed ettepanekud, soovides lammutustõendi esitamise protsessi lihtsustamist. 

2018. aasta novembris korraldas keskkonnaministeerium koostöös Autolammutuse Liidu ja Kuusakoski AS-iga romusõidukite õigesse kohta jõudmiseks kampaania, mille käigus viisid Autolammutuse Liit ja Kuusakoski tasuta ära kokku 250 romu.

Kommentaarid puuduvad