Eesti Energia kaalub taaskasutamatutest plastmassidest kütuse tootmist

Seitsmesed

Eesti Energia kuulutas välja riigihanke Enefiti tehnoloogiaga taaskasutamatutest plastmassidest vedelkütuste tootmise rakendusuuringu läbiviimiseks, kirjutab BNS.

Uuringu eesmärk on eksperimentaalselt uurida taaskasutamatute plastijäätmete mõju õlitehase Enefit280 põlevkivi koostöötlemise protsessidele ning tulenevate toodete omadustele ja kvaliteedile, koos ja ilma rehvihakke lisandita, selgub hankedokumentidest. 

Katsete käigus kasutatakse lähteainetena kaubapõlevkivi, rikastamata põlevkivi, rehvihaket, kaheksat erinevat plastpolümeeri ja seguplasti. Katsetatakse ka kõige levinumaid plaste polüetüleeni (PE) ja selle kõrge ning madala tihedusega teisendeid HDPE ning LDPE, mis moodustavad 34 protsenti kogu plastitoodangust. Sealhulgas valmistatakse sellest kilekotte ning plastpudeleid. 2017. aastal toodeti PE-d, HDPE-d ja LDPE-d üle saja miljoni tonni. 

Lähtesegu koostise järgi kolmeks etapiks jaotatud rakendusuuringu käigus soovitakse välja selgitada koospürolüüsi tooraine füüsilised ja keemilised omadused, töötlemiseks vajalikud utmistingimused, poolkoksi mikro- ja makroelementide koostis ning plastlisandiga toodetud õli omadused, sealhulgas tihedus, kinemaatiline viskoossus, leekpunkt, keemispunkt ning elementkoostis. 

Uuringu läbiviimiseks taotleb Eesti Energia koostöös hanke võitnud partneriga sihtasutus Archimedeselt teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sotsiaalmajandusliku mõju suurendamise ning nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute meetme raames toetust poole kogumaksumuse ulatuses. 

Uuringu läbiviimise algus on planeeritud 2020. aastal. Pakkumusi riigihankele saab esitada 29. jaanuarini. 

Kommentaarid puuduvad