Kadrinas arutati kohaliku hariduse üle

Feliks Undusk

Kas Kadrina kaotab võimaluse pakkuda oma lastele kodukohas gümnaasiumiharidust pärast Rakvere riigigümnaasiumi valmimist? Selle üle valutati südant täna Lääne-Virumaal Kadrinas toimunud hariduskonverentsil.

Kommentaarid puuduvad