Jahimehed: põtru tuleks edaspidi vähem küttida

Seitsmesed

Lõppenud põdrajahihooaeg näitas, et edaspidi tuleb põdra küttimismahtude määramisel olla ettevaatlik ja pigem neid vähem küttida, leidis Eesti Jahimeese Seltsi (EJS) juhatus, vahendab BNS.

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul oli paljudel jahiseltsidel põtrade kättesaamisega probleeme. „Ehkki tervikuna vabariigis põdra küttimismaht täideti, jäi 89 jahiseltsis see täitmata,“ ütles Puust teisipäeval BNS-ile. „See annab tunnistus sellest, et põtrade arvukus on oluliselt langenud ja edaspidi tuleks küttimismahte pigem vähendada. Loomulikult on olemas arvukuse osas ka piirkondlikud erinevused, aga ettevaatlikus peaks olema üleüldine printsiip."

15. detsembriga lõppenud põdrajahihooajal kütiti Eestis 6291 põtra. Keskkonnaagentuuri (KAUR) ulukiseire eksperdid soovitasid küttida 6350 isendit, jahindusnõukogud otsustasid küttimiskvoodiks 6278 isendit. Kui 2018/2019 jahihooajal jäi põtrade nappuse tõttu küttimismaht täitmata 42 jahiseltsil, siis lõppenud hooajal juba 89 jahiseltsil. Ka vasikaid nappis, mis annab tunnistust sellest, et põtrade arv on tublisti vähenenud.

EJS-i juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul oli KAUR-i ennustatud eelmise aasta põtrade juurdekasvu suurus - 50 protsenti - liialt optimistlik. „Meie praktiline kogemus näitab, et põtrade aastane juurdekasv jääb vahemiku 30-35 protsenti, mida kinnitab ka kirjandus," ütles Vahtramäe. „Algaval jahihooajal peaks põtrade küttimine jääma jahimeeste arvates maksimaalselt juurdekasvu piiresse."

Põtrade küttimise osas vormistatakse lõplik ettepanek koos metsameestega maa- ja metsaomanike ning jahimeeste esindusorganisatsioonide ümarlauas. Eelnevalt konsulteeritakse KAUR-i ekspertidega ning oodatakse ära ka pabulaloenduse tulemused.

Kommentaarid puuduvad