Tallinna haridustöötajate palk tõuseb

Seitsmesed

Tallinna linnavalitsus otsustas tõsta haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasude alammäärasid, nii tõusevad 1. jaanuarist magistrikraadiga kooli- ja kutseõppeasutuste õpetajate, magistrikraadiga lasteaiaõpetajate, tugispetsialistide ning koolijuhtide palgad, kirjutab BNS.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul hindab linn oma haridustöötajate panust kõrgelt ning püüab näidata seda ka töötasu kaudu.

"Peame oluliseks, et õpetajate ja teiste haridustöötajate palk oleks motiveeriv ning nad ka tunneksid end väärtustatuna. Ühtlasi soovime ja julgustame seeläbi noori valima õpetaja elukutset ja et nad pärast hariduse omandamist tuleksid meie haridusasutustesse õpetajaks," ütles Belobrovtsev. 

"Lisaks eelmainitud palgatõusu 1. jaanuarist, ootab tänavu 1. septembrist palgatõus ka kõiki teisi lasteaiaõpetajaid, huvikooliõpetajaid ja õpetaja abisid. Oleme juba 14 aastat hoidnud lasteaiaõpetajate palkasid kooliõpetajatega samal tasemel ja see on meile oluline prioriteet. Eriti hea meel on aga õpetaja abide üle, kelle palka saame tõsta koguni 13 protsenti ehk 750 euroni," ütles ta.

Käesoleva aasta jaanuaris leppisid Tallinna kooli-, huvikooli- ja lasteaiajuhtide, haridustöötajate ametiühingu ning haridusameti esindajad kokku ettepanekud palgatõusuks, mille linnavalitsus täna kinnitas.

Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja ning tugispetsialisti töötasu alammäär tõuseb 1. jaanuarist 1315 eurole, samuti magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga lasteaiaõpetajal. Üldhariduskooli direktorite töötasu alammäär kasvab viie protsendi võrra, lähtuvalt õpilaste arvust on see 1890 kuni 2520 eurot kuus.

Erikoolide (Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli jt) direktori töötasu alammäär tõuseb 2100 eurole kuus. Direktorite töötasu kaetakse riigieelarvest eraldatud haridustoetuse vahenditest.

Kui kooli- ja kutseõppeasutuste õpetajate, magistrikraadiga lasteaiaõpetajate, tugispetsialistide ning direktorite palgad tõusevad juba jaanuarist, siis 1. septembrist tõusevad ka magistrikraadita lasteaiaõpetajate ning huvikooliõpetajate palgad 1315 euroni ning õpetaja abide palgad 750 euroni. Palgatõusuks vajalikud vahendid on kavandatud 2020. aasta linnaeelarvesse.

Kommentaarid puuduvad