Homme
06. juul
16...22
13...18
Ülehomme
07. juul
15...20
11...15

Eesti

Uuring: 89 protsendi kodanike arvates on Eestis hea elada

Foto: Tanel Meos/Delfi
11:27 21. veebruar 2020
Autor: Seitsmesed

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel jaanuaris läbi viidud maailmavaatelisi positsioone kaardistava väärtushinnangute uuringu kohaselt on 89 protsendi kodanike arvates Eestis hea elada.

Iga-aastases uuringus palutakse alati hinnata mõne küsimusega üldist rahulolu. Viimase uuringu põhjal on suurem osa inimesi on rahul oma leibkonna rahalise olukorraga ning arvab, et Eesti liigub õiges suunas. Valdav enamus vastajatest arvab, et Eestis on hea elada. Uuringu viis 808 täisealise Eesti kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi väärtushinnangute uuringu eesmärk on kaardistada iga-aastaselt valijaskonna maailmavaatelised hoiakud. See võimaldab pidevalt jälgida trende, mis võiks mõjutada Eesti poliitilist maastikku. Samas lisaks ideoloogilisi positsioone mõõtvatele küsimustele palutakse inimestel alati paari küsimusega anda üldisem hinnang elule Eestis.

Isikliku majandusliku olukorra kohta küsiti inimestelt: “Kui rahul Te üldiselt olete oma leibkonna praeguse rahalise olukorraga?” 63 protsenti küsitletutest vastas “Olen täiesti rahul” või “Pigem olen rahul”, 37 protsenti vastas “Pigem ei ole rahul” või “Üldse ei ole rahul” ning üks protsent ütles “Ei oska öelda”.

Eesti olukorda üldiselt paluti hinnata järgmise küsimuse abil: “Kas Eesti liigub Teie arvates õiges või vales suunas?” 55 protsenti küsitletutest vastas “Õiges suunas” või “Pigem õiges suunas”, 28 protsenti “Vales suunas” või “Pigem vales suunas” ning 17 protsenti “Ei oska öelda”. 

Rahulolu eluga Eestis näitab veel järgmine küsimus: “Kas Teie arvates on Eestis hea elada?” 89 protsenti küsitletutest vastas sellele “Jah” või “Pigem jah”, 9 protsenti “Pigem ei” või “Ei” ning 2 protsenti “Ei oska öelda”. 

Lisaks sellele, et valdavalt ollakse eluga Eestis rahul, tunneb suurem osa inimesi ka uhkust selle üle, et nad on Eesti kodanikud. 81 protsenti on väga uhked või küllaltki uhked, 17 protsenti on selle üle mitte eriti uhked või üldse ei ole uhked ning 2 protsenti ei oska öelda. 

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS 16.-27. jaanuarini, mille raames küsitleti silmast-silma 808 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.


Kommentaarid

Kommentaare 0
Ole esimene ja lisa oma kommentaar!