Uuring: välistudengid peavad TÜ õpi- ja elutingimusi väga headeks

Seitsmesed

Rahvusvahelise rahuloluküsitluse jätgi hindavad välisüliõpilased õpi- ja elutingimusi Tartu Ülikoolis (TÜ) väga kõrgelt, vahendab BNS.

Maailma mastaapseimas üliõpilaste arvamusuuringus International Student Barometer (IBS) osales 2019. aastal 183 kõrgkooli üle maailma, seal hulgas 48 Euroopast ja neli Eestist, teatas TÜ pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile. Uuringutulemuste põhjal on TÜ välisüliõpilaste hinnang õpi-, toetus- ja elamisoludele Eesti kõrgkoolidest parim. Euroopa kõrgkoolide võrdluses on TÜ-le antud hinnang paremuselt 2.-6. kohal ja kõikide kõrgkoolide võrdluses 10.-60. kohal.

Küsitluses palutakse üliõpilastel hinnata nelja suuremat teemat: õpikogemust, elamistingimusi, tugiteenuseid ja saabumist/vastuvõttu. Need teemad on omakorda jagatud 82 tahu vahel.

TÜ õppeprorektor Aune Valgu sõnul on rõõmustav, et hoolimata välisüliõpilaste arvu suurenemisest on ülikool suutnud hoida nende õpetamisel ja toetamisel kõrget taset. „Ligi 90 protsenti meie välisüliõpilastest soovitaks Tartu Ülikooli oma sõbrale. See näitaja on üle kümne protsendi võrra enam kui mujal maailmas, Euroopas ja teistes Eesti ülikoolides,“ rääkis Valk.

Küsitluse õppetööd puudutavas osas andsid TÜ välis- ja väliskülalisüliõpilased kõrgeima hinnangu - rahulolijaid üle 95 protsenti - ülikooli õppejõudude asjatundmusele, hindamiskriteeriumide selgusele ja võimalusele osaleda ise õpetamistöös. Euroopa keskmisega võrreldes hinnatakse enam üliõpilastele antud tagasisidet ja juhendamist. Samuti väärtustatakse ülikooli õpikeskkonda, seal hulgas e-õppe võimalusi ja mitmekultuurilist üliõpilaskonda.

Tugiteenuste puhul hindavad välisüliõpilased enim seda, et neile jagatav teave on sisukas ja see aitab neil hästi valmistuda õpinguteks TÜ-s. Üliõpilased on väga rahul eeskätt IT-valdkonnas - rahulolijaid oli 98 protsenti, õpirände keskuses ja raamatukogus pakutavate tugiteenustega.

Rahvusvahelisest keskmisest veidi madalama hinnangu andsid Tartu Ülikooli välisüliõpilased õpetamisoskustele (86 protsenti), majutuse kvaliteedile (80 protsenti), kohalikega suhtlemise võimalustele (63 protsenti) ja palvuskohtadele (67 protsenti). Võimalusega raha teenida oli rahul 48 protsenti, mis on selgelt väiksem näitaja kui Tallinnas asuvate kõrgkoolide õppijate puhul, mis on 62 protsenti.

2019. aasta sügisel tehtud küsitluses osales 532 ehk 27 protsenti küsitluse ajal TÜ-s õppinud välis- ja väliskülalisüliõpilast. Eesti kõrgkoolide üldarvestuses vastas küsitlusele 32 protsenti välisüliõpilastest ja maailmas kokku 25 protsenti.

IBS-i korraldab Briti firma International Insight Group alates 2005. aastast. Eestis koordineerib uuringut SA Archimedes.

Kommentaarid puuduvad