Järelevalve leidis TTÜ projektijuhtimises tõsiseid puudusi

Seitsmesed

Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve tulemused näitavad süsteemseid puudusi Tallinna tehnikaülikooli projekti- ja personalijuhtimises ning TTÜ-l tuleb puudused kõrvaldada, et vältida niinimetatud Nurkse juhtumi sarnaseid rikkumisi tulevikus, vahendab BNS.

Minister Mailis Repsi sõnul on kahetsusväärne, et avalik-õiguslik ülikool on suhtunud sedavõrd leigelt nii regulatsioonide kehtestamisse kui ka nende järgimisse. "TTÜ peab kiiresti parandama projektijuhtimise korraldust ning muutma selle selgemaks ja läbipaistvamaks," ütles Reps. "Loodan, et koos puuduste kõrvaldamisega saab TTÜ-s taastatud ka töörahu, mis on äärmiselt oluline."

Ministeeriumi järelevalve tuvastas, et TTÜ-s puuduvad ühtsed projektijuhtimise põhimõtted. Erinevad juhtimisviisid põhjustavad vääritimõistmisi ning ekslikke ootusi töötajate ja üliõpilaste hulgas. Lisaks ei täida TTÜ ka enda kehtestatud reegleid järjepidevalt. Näiteks paljudel töötajatel ei ole ametijuhendeid, kuigi kooli korra kohaselt on ametijuhend töölepingu kohustuslik lisa.

HTMi järelevalve keskendus TTÜ teadus- ja arendustegevuse korralduse süsteemi hindamisele, mitte üksikutele projektidele. Järelevalve ajendiks oli TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadusinnovatsiooniprojekti OpenGovIntelligence (OGI) kohta ilmunud artikkel Postimehes.

Kommentaarid puuduvad