Terviseamet: torustikus kaua seisnud joogivee kvaliteet on madal

uudised.ee

Terviseamet soovitab eriolukorra tõttu kasutuseta seisnud hoonetes vähese kasutuskoormusega torustikud läbi loputada, sest joogivesi pole päris steriilne – selles elab teatud hulk mikroorganisme, mis võivad seisvas vees kasvama hakata.

"Nendes hoonetes, mis on täielikult suletud või mille veetarbimine on kaugtöö rakendamise tõttu märkimisväärselt vähenenud, on vesi jäänud torustikku seisma," ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albrecht, kelle sõnul võib selle tulemusena veekvaliteet halveneda ning mõjuda ka inimeste tervisele. "Näiteks võib toidukäitlemisega tegeleva ettevõtte puhul ebakvaliteetne vesi soodustada toidukvaliteedi langust."  

Kui eriolukorra väljakuulutamise või tegevuse lõpetamise algusest alates ei ole hoones või hoone osas  joogivett tarbitud või selle tarbimine on oluliselt vähenenud, peab enne joogivee kasutamise alustamist kasutuseta seisnud torustikud läbi loputama.

"Hoonetes või hoonete osades, kus vett pole mõnda aega tarbitud, palume täielikult avada kõik kasutuseta olnud kraanid ning lasta veel voolata seni, kuni vesi saavutab veevõrgu temperatuuri ega muutu enam," selgitas Albrecht.

Hoonetes või hoonete osas, kus on pikalt kasutuseta seisnud soojavee boilerid ja soojaveevarustussüsteemid, tuleb kõik kasutuseta olnud kraanid avada ning loputada. Boilerites seisnud vesi on soovitav välja lasta, boiler tuleb vajadusel puhastada, värsket vett tuleb kuumutada vähemalt 60 kraadini. Kindlasti tuleb seda tehes olla ettevaatlik, et kuum vesi ennast ega teisi hoones viibijaid ei põletaks.

Lisaks soovitab terviseamet veekvaliteedi kontrollimiseks tellida mikrobioloogiliste näitajate analüüsi.

"Kui analüüs ei vasta nõuetele, soovitame pöörduda hoone omaniku, veekäitleja või muu pädeva asutuse poole, et vajadusel torustikku põhjalikumalt loputada või desinfitseerida. Seejärel tuleb mikrobioloogilist analüüsi korrata," märkis Albrecht.

Joogivee süsteemide desinfitseerimiseks kasutatavad kemikaalid ehk biotsiidid kuuluvad tooteliiki number 5, Eestis heakskiidetud toodetega saab tutvuda terviseameti kodulehel. Biotsiidi valikul tuleb lähtuda sellest nimekirjast ja vajadusel konsulteerida biotsiidi kasutajatoega aadressil [email protected].

Terviseamet juhib tähelepanu sellele, et enamik biotsiididest on mõeldud professionaalseks, see tähendab kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks. Niisiis tohib neid kasutada ainult kutseline kasutaja ehk isik, kellel on teadmised kutsetegevuses kasutatavate biotsiidide ohtlike omaduste, riskide ohjamise ja kasutustingimuste kohta ning biotsiidi ohutu kasutamise oskused, mis on saadud taseme- või tööalase koolituse käigus, mille kohta on olemas asjakohane tunnistus või tõend.

Torustike desinfitseerimise või joogivee kvaliteedi säilimise küsimustes tuleb ühendust võtta kohaliku veekäitlejaga, kellel on süsteemide puhastamiste osas pikaajalised kogemused.

Kommentaarid puuduvad