Neljapäevast taastus tööränne Soome ja Eesti vahel

uudised.ee

Neljapäevast on lubatud piiri ületamine Eestist Soome töösuhte või tööülesande alusel, lisaks on lubatud pereliikmete külastamine.

Sadamates ja lennujaamades jätkub piirikontroll, kus reisijad peavad olema valmis tõendama reisi eesmärki. Mõlemas suunas reisijatele kohaldatakse samu tingimusi.

„Töörände võimaldamine on esimene ja hoolikalt läbimõeldud samm liikumise taastamisel Soomega, oleme Eestis jätkuvalt mõistlikud ja ettevaatlikud. Eelkõige toob see leevendust paljudele Eesti peredele, kelle lähedased on jäänud kriisi tõttu erinevatesse riikidesse. Selle otsusega ei taastata veel tavapäraseid Eesti ja Soome vahelisi turismivooge, koos ettevaatusabinõudega saab piiriüleselt liikuda väike osa tavapäraseid reisijaid,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu ning lisas, et kuigi võimalused reisimiseks samm-sammult avanevad, siis rahvusvaheline reisimine, mis ei ole vältimatu, ei ole veel mõistlik.

Soomest Eestisse reisijatele kaob ka piiriületusejärgne isolatsiooninõue, kuid siiski soovitatakse Soomest saabujatel püsida kodus, teha vaid hädavajalikke käike ning pidada rangelt kinni turvalise vahe hoidmise ja hügieeninõuetest. Samuti peavad piiriületajad endiselt järgima koroonaviiruse tõkestamiseks antud korraldusi, näiteks 2+2 reeglit, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet.

Töörände võimaldamiseks võetakse kasutusele ka mitmed ettevaatusabinõud viiruse leviku tõkestamiseks. Koostöös laevandusettevõtetega on töötatud välja laevareisil ja sadamates turvalise vahe hoidmist võimaldavad meetmed, mis tagavad võimalikult lähedased tingimused mõlemas riigis kehtivate avalike kohtade käitumisreeglitega.

Soomest Eestisse saavad siseneda isikud, kellel on Soome kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja kellel ei esine haigusnähte. Reisija reisi eesmärgiks peab olema Eestis  töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine, mis hõlmab ka vabatahtlikku tööd või töötamist abistamisorganisatsiooni juures. Samuti saavad Eestisse tulla need, kes õpivad Eestis registreeritud õppeasutuses.

Eestisse saam tulla vältimatul perekondlikul põhjusel, nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid. Isikud, kes tulevad Soomest Eestisse, võiksid viiruse leviku vältimiseks hoiduda oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumast ja liikuda väljaspool elukohta või viibimiskohta üksnes siis, kui see on vajalik töötamiseks või lepinguliste kohustuste täitmiseks või muul vältimatul põhjusel - lubatud on külastada poodi ja apteeki.

Eesti rakendab Soomega meetmeid sümmeetriliselt ehk mõlemas suunas reisijatele kohaldatakse samu tingimusi.

Piiri ületamine Eestist Soome on lubatud töösuhte või tööülesande alusel, lisaks on lubatud pereliikmete külastus. Maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades jätkub piirikontroll, kus reisi põhjus kindlaks tehakse.

Soome riiki sisenev isik peab piirama tarbetuid lähikontakte ja järgima 14 päeva jooksul vabatahtlikku isolatsiooni. Vabatahtlik isolatsioon võimaldab liikuda töökoha ja elukoha vahel, samuti käia poes ja apteegis. Seda põhimõtet ei järgita Soomes esmaabi- ja päästetöötajate ning piirivalve- ja tolliametnike puhul. Nakkushaiguse leviku tõkestamiseks peaksid nad järgima Soome üldisi reguleerivaid juhiseid heade hügieenitavade, ohutuskauguste ja füüsilise kontakti vältimise kohta.

Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamiseks Soome tööle tulijad peavad tööandjaga kokku leppima võimaliku töökorralduse. Tööandja peab hindama nakatumisohtu ja vajadusel muutma tööülesandeid 14 päeva jooksul pärast töötaja riiki saabumist, et tagada klientide ja patsientide ohutus ning töökogukonna turvalisus.

Nii Eesti kui Soome poolel peavad inimesed hingamisteede haiguse sümptomite ilmnemisel pöörduma viivitamata tervishoiuteenuse osutaja poole. Üksikasjalikumaid juhiseid jagatakse Eestisse ja Soome saabumisel.

Soome valitsus teatas, et muud ajutised piirimeetmed kestavad 14. juunini.

Kommentaarid puuduvad