Tallinn pakub raskustes linlastele täiendavaid sotsiaalmeetmeid

Tallinn töötas välja täiendavad sotsiaaltoetuse meetmed, millega plaanib toetada majanduslanguse järel töötuks jäänud või majanduslikesse raskustesse sattunud abivajavaid linlasi ja nende peresid.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et eriolukord on läbi, aga kriisi majandus- ja sotsiaalmõjude täielik ulatus veel alles selgub, vahendas linnavalitsuse pressiesindaja kolmapäeval BNS-ile.

„Nii sotsiaal- kui majandusvaldkonnas ootab meid ees keeruline aeg ja peame olema selleks valmis." rääkis Kõlvart. "Tuleb arvestada ka sellega, et olukord võib kiiresti halveneda ning eriti haavatavad on lastega pered. Peame mõtlema pikale perspektiivile ja just seetõttu on välja töötatud meetmete hulgas nii kiireks sekkumiseks kui ka pikaajalised abimeetmed, mis on aktuaalsed ka kriisi möödudes. Linna fookus on toidu- ja eluasemeabi pakkumisel, kuid pakume ka lasteaia kohatasu täiendavaid soodustusi.“

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on koroonakriis ja eriolukord mõjutanud väga paljude perede toimetulekut. „Oleme välja töötanud täiendavad meetmed majandusraskustesse sattunud linlastele ja peredele," rääkis Beškina. "Nii pakume ühe meetmena raskustesse sattunud peredele senise koolitoidu asemel suveperioodil täiendavat toiduabi ning eluasemest ilma jäänud peredele ja linlastele soovime pakkuda kiirkorras eluaset. Lisaks pakume üüri toetust neile peredele ja linlastele, kes on eriolukorra tõttu eluaseme kaotanud või kaotamas, seeläbi püüame aidata inimesi tagasi vabale üüriturule, et tagada inimestele ja peredele võimalikult tavapärase elukorralduse jätkumine."

Täiendavat toidupakki jagatakse lastega peredele, kus netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast 584 eurost ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast töötasu alammäärast. Toetuse saamiseks tuleb abivajajal pöörduda elukohajärgsesse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Täiendav toiduabi on mõeldud lisana toidupanga abipakile, mida täiendatakse vajalike toiduainetega. Toiduabi jagavad linnaosad ja arvestusega üks toidupakk ühe lapse kohta nädalas. Toidupakke jagatakse 1. juulist kuni 31. augustini.

Majanduslike raskuste tõttu eluasemest ilma jäänud peredele aitab linn tagada kiirkorras ajutise majutuse. Toetuse taotlejaks võivad olla koduta jäänud, kuid iseseisvalt toimetulevad lastega pered, eluasemest ilma jäänud töötud või vägivalla käes kannatavad pered. Taotlejad peavad vastama sotsiaalkorteri saamise tingimustele.

Ajutise majutuse pakkumiseks kavatseb linn sõlmida mõne majutusasutusega raamlepingu, kes on valmis vajadusel inimest või pere majutama. Tegemist on lühiajalise majutusega, kuni leitakse inimesele sobiv üürikorter või leitakse mõni teine alternatiivne lahendus, näiteks sotsiaalkorteri võimaldamine. Esialgu rakendatakse meedet 1. septembrist kuni selle aasta lõpuni.

Kolmanda meetmena toetatakse eriolukorra tõttu eluaseme kaotanud linlasi ja peresid, kes ei vaja ajutist majutust. Linna toetusega tasutakse esimese kuu üür ja vajadusel vahendustasu ja tagatisraha ning järgmiste kuude üür kaetakse toimetulekutoetuse vahenditest. Toetuse taotlejad peavad vastama sotsiaalkorteri saamise tingimustele ehk taotleja ei tohi olla kinnisvara omanik ja sissetulek ei võimalda tagada omale eluaset. Meedet rakendatakse 1. septembrist kuni selle aasta lõpuni. Toetusi makstakse sissetulekust sõltuva toetuse korra alusel.

Ühtlasi töötas linn välja täiendavad soodustused ka lasteaias käivatele lastega peredele. Nii vabastab Tallinna linn 1. septembrist lasteaia kohatasust täies ulatuses lapsevanemad, kes on sattunud majandusraskustesse ja need vanemad, kelle hariduslike erivajadusega laps käib lasteaia erirühmas.

 

Kommentaarid puuduvad