Tallinna plaan: ligi 1500 last pääsevad kohatasust ja tuleb üüritoetus

uudised.ee

Tallinna linnavõimul on plaanis koroonakriisi hakul rakendatud erinevate soodustuste pakkumist jätkata ka sügisel - nii pääsevad näiteks sügisel lasteaia kohatasust ligi 1500 last, suvel jätkub abivajajatele toidupakkide jagamine ning koduta jäänuid ootab linna kulul ajutine majutus ja vajadusel üüritoetus. 

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on eriolukord küll lõppenud, kuid koroonakriisi mõju on jätkuvalt tunda ning seda nii sotsiaal- kui ka majandusvaldkonnas. "Meie kohustus on olla valmis kriisimõjude jätkumiseks ning peame vajadusel reageerima kiiresti. Samas tuleb mõelda ka pika perspektiivi peale ning kõik meetmed, mida me rakendam abipaketina, peavad jagunema kaheks põhiliseks grupiks: meetmed, mida tuleb rakendada lähiajal, ning meetmeteks, mis oleksid aktuaalsed ka pärast kriisi," ütles Kõlvart.

Ta tõi näiteks, et lasteaedade valdkonnas rakendatavad soodustused on aktuaalsed ka pärast koroonakriisi lõppu. 

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul 1. septembrist rakendatakse abimeetmed, kuid mitte universaalsete toetustena, vaid keskendutakse nendele rühmadele, kes kõige rohkem kriisi pärast kannatavad. "1. septembrist vabastab linn 100-protsendiliselt lasteaia kohatasust need lapsevanemad, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse, saavad toimetulekutoetust, samuti need, kellel käivad lasteaias hariduslike erivajadustega laps või lapsed," rääkis Belobrovtsev. 

See meede puudutaks kuni 1500 last ja abimeetme maksumus on hinnanguliselt ligi 1,2 miljonit eurot. "Abimeetme alla kuuluvad pered, kus perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast, mis on praegu 584 eurot kuus, ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast palga alammäärast," tutvustas abilinnapea. 

"Hariduslike erivajadustega laste osas, keda märtsi seisuga oli Tallinna munitsipaallasteaedades üle 700, vabastab linn nad täielikult lasteaia kohatasust. Ja see laieneb nii munitsipaal- kui ka eralasteaedade osas," ütles Belobrovtsev. "See kindlasti aitab neid vanemaid, kes kriisi tõttu on sattunu raskustesse."

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul rakendab linn täiendavaid sotsiaalmeetmeid ka kriisi ajal töötuks jäänute ja toimetulekuraskustega linlaste toetamiseks. "Esimene meede on toiuabi jagamine koolitoidu asemel suvisel ajal. Toidupakke jagatakse lastega peredele, kus perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast. Toiduabi saajateks võivad näiteks olla paljulapselised pered, üksikvanematega pered või pered, kus vanemad on hiljuti töötuks jäänud," märkis Beškina. "Täiendav toidupakk pannakse kokku lähtuvalt laste vajadustest ja on mõeldud lisana Toidipanga abipakkidele. Seega lähevad linna toidupakki värskemad tooted ning pakke jagavad linnaosad arvestusega üks pakk ühe lapse kohta nädalas. Sellega alustame 1. juulist ja tegu on ajutise meetmega kuni kooliaasta alguseni."

Teine meede on majandusraskuste tõttu eluasemest ilma jäänud linlastele. "Tegemist on lühialalise majutusega, kuni leitakse inimestele sobilik üürikorter või alternatiivne lahendus peavarju osas," tutvustas Beškina. 

Tallinn sõlmib majutusasutusega raamlepingu, mille alusel majutatakse abivajajat seni, kuni talle leitakse muu eluase. 

Kolmas meede on üüritoetus linlastele, kes on kaotamas eluaset. "Meede on mõeldud peamiselt töötutele, kes vastavad sotsiaalkorteri saamise tingimustele, kuid ei vaja veel ajutist majutamist. Linn on valmis tasuma korteri üürimisel vahendustasu, tagatisraha ja esimese kuu üüri. Ning järgmise kuude üüri maksmisel on samuti valmis linn aitama toimetulekutoetuse vahenditest, kuid ootus on, et inimene leiab tööd ja saab edaspidi ise hakkama," ütles Beškina. 

Mõlemad majutust puudutavad toetusmeetmed rakendatakse 1. septembrist ja kehtivad esialgu aasta lõpuni. Linn on arvetanud meetmete kuluks hinnanguliselt 150 000 eurot. 

Kommentaarid puuduvad