Riigikohus arutab pensionireformi 4. augustil suulisel istungil

uudised.ee

Riigikohtu üldkogu otsustas teisipäeval, et presidendi taotlust tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks arutatakse edasi suulisel istungil 4. augustil.

Avalik istung toimub 4. augustil kell 13 riigikohtu hoones Tartus, teatas riigikohus.

Istung toimub tingimusel, et koroonaviirusest tingitud COVID-19 haiguse levik on sel ajal kontrolli all ning siseruumides kogunemine piisavalt ohutu.

Kohustusliku kogumispensioni reformi jõustumisel antakse inimestele, kes ei ole veel pensionieas, õigus nõuda kõigi kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmist ja neile vastava raha väljamaksmist, samuti pensioni investeerimiskontol oleva raha väljamaksmist.

Ka antakse reformiga kindlustusvõtjale õigus öelda üles enne 2021. aasta 1. jaanuarit sõlmitud pensionileping ning saada kätte raha pensionilepingu tagastusväärtuses.

President Kersti Kaljulaid jättis kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega kaotatakse kohustuslik kogumispension, välja kuulutamata tänavu 7. veebruaril. Riigikogu võttis seaduse muutmata kujul uuesti vastu 11. märtsil ja esitas selle presidendile väljakuulutamise otsustamiseks 16. märtsil. 

Riigipea otsustas seadust mitte välja kuulutada ning pöörduda riigikohtusse taotlusega kuulutada see põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kommentaarid puuduvad