Rehvimäed kaovad Raadilt veel tänavu

uudised.ee

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sõlmis Raadi vanarehvide käitlemiseks riigihankelepingu aktsiaseltsiga Ragn-Sells, kes veab ära ning taaskasutab Raadile aastate jooksul ladustatud ca 14 000 tonni vanarehve. Endine sõjaväelennuväli saab rehvidest puhtaks selle aasta lõpuks.

„Raadile kogunenud rehvimäed on tartlasi aastaid ohtu seadnud. Nüüd saab see Gordoni sõlm tõesti lõpuks läbi raiutud,“ märgib keskkonnaminister Rene Kokk. „Kusjuures tähtis on, et need rehvid saavad taaskasutusse võetud.“

„Käisin juba läinud sügisel Raadil olukorraga tutvumas ja veendusin, et kui seal peaks puhkema tulekahju, oleks tegemist kogu Tartu linna ohustava katastroofiga,“ ütleb siseminister Mart Helme. „Kohe lükkasin käima protsessi, et antud oht saaks kiiresti likvideeritud ning mul on hea meel, et koostöös Keskkonnaministeeriumiga oleme jõudnud niikaugele, et peatselt algab töö rehvikuhilate hävitamiseks.“

„KIK paneb õla alla selle pikka aega kõneainet pakkunud probleemi lahendamisel,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „KIKi korraldatud riigihankele laekus kolm pakkumust ning otsustasime Ragn-Sellsiga sõlmida hankelepingu, kuna nende hind oli soodsaim ning neil on olemas võimekus rehvid etteantud ajavahemikul alalt ära vedada ning need nõutud mahus ja viisil taaskasutada,“ lisab Treier.

Ragn-Sells plaanib töid alustada juulikuust. Vanarehvid on kavas purustada Raadil kohapeal ja rehvipuru transportida taaskasutamiseks Soome Finnsementti ning Türki Aslan Cimentosesse, kus rehve kasutatakse tsemendi tootmisel alternatiivkütusena. Eestis antakse vanarehvid taaskasutamiseks osaühingule Amestop, kes tarvitab neid Torma prügila ladestusala põhja drenaažkihi ehitamiseks: rehvidega asendatakse seal graniitkillustikku või kergkruusa. Lisaks kasutab pakkumuse kohaselt aktsiaselts Enefit Energiatootmine vanarehve põlevkiviõli tootmisel.

Riigile läheb Raadi endise sõjaväelennuvälja korrastamine maksma 1,48 miljonit eurot.

Raadile on vanarehvid aastate eest – peamiselt MTÜ Rehviringlus ja AS Kuusakoski üleantuna – kogunud tänaseks maksejõuetuse tõttu likvideeritud jäätmekäitlusfirma OÜ Rubronic, kes ei suutnud täita talle seatud kohustusi. KIK korraldab Raadi endisel lennuväljal asuvate vanarehvide käitlemise Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Kommentaarid puuduvad