Valitsus toetas õppelaenu maksimaalmäära jätmist 2500 eurole

Valitsus toetas neljapäevasel istungil õppelaenu maksimaalmäära jätmist eelmise õppeaasta tasemele ehk 2500 eurole.

Eelnõu järgi kehtestataks järgmiseks õppeaastaks riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmääraks ühe laenutaotleja kohta 2500 eurot. Võrreldes senisega jääb riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäär samaks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse kohaselt kehtestab valitsus riigi tagatud õppelaenu maksimaalmäära ühe laenutaotleja kohta ühes õppeaastas igal aastal hiljemalt 1. juuliks.

Õppelaenu on võimalik saada Eesti kodanikul või Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibival isikul, kelle õpingute kestus õppekava järgi on kuus kalendrikuud või enam.

Õppelaenu saab Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane;  Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis kutseõppe tasemeõppes õppiv, keskharidust omav õpilane; või välisriigis Eesti kõrgkooli või kutseõppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis õppiv õpilane.

Õppelaenu annavad pangad oma krediidiressursi arvelt. 30. aprilli seisuga oli pankade väljastatud õppelaenude jääk 61,1 miljonit eurot, mis tähendab riigi jaoks potentsiaalset garantiikohustust nimetatud summa ulatuses. Eelmisel õppeaastal võttis õppelaenu 1938 õppurit, mis on 4 protsenti kõikidest õppelaenuõiguslikest isikutest.

Kommentaarid puuduvad