Töötukassa palgatoetust on kokku määratud 231,5 miljoni euro eest

uudised.ee

Pühapäevase seisuga on töötukassa märtsi, aprilli ja mai eest erakorralist töötasu hüvitist määranud kokku 231,5 miljoni euro eest; juunikuu töötasu hüvitise taotluste vastuvõtmine algab alates 1. juulist.

Hüvitist on määratud 17 456 ettevõtte 136 682 töötajale. Enim ehk 24,6 protsenti on hüvitise saajate seas töötleva tööstuse töötajaid. Sellele sektorile palgatoetuseks määratud hüvitiste kogukulu on 58,6 miljonit eurot, selgub töötukassa andmetest. 

20,3 protsenti hüvitise saajatest töötab hulgi- ja jaekaubanduse ning autoremondi ettevõtetes, 13 protsendiga järgneb majutus- ja toitlustussektor. Neile sektoritele määratud hüvitiste kogukulu on vastavalt 45,3 miljonit eurot ja 26 miljonit eurot.

Hüvitiste taotlemise algusest märtsikuus on suurim summa määratud Tallink Gruppi kuuluva Hansaliini 1824 töötajale kogukuluga 4,27 miljonit eurot. Ettevõte pakub laevadele teenindava personali teenust.

Enefit Kaevanduste 848 töötajale on määratud 1,84 miljoni euro ulatuses palgatoetust. Tööstusettevõtte Norma 870 töötajale on määratud 1,79 miljonit eurot.

Transpordiettevõtte Bolt Technology 526 töötajale on kolme kuu arvestuses määratud 1,37 miljoni euro ulatuses hüvitisi.

Tallink Gruppi kontserni kuuluva HT Laevateeninduse 523 töötajale on määratud hüvitist 1,33 miljonit eurot, AS-i Postimees Grupp 555 töötajale 1,32 miljonit eurot.

Vooditekstiili tootja Wendre 640 töötajat on saanud 1,26 miljonit eurot palgatoetust, moodulmajade tootja Harmeti 516 töötajat aga 1,2 miljonit eurot toetust.

Tallink Grupi 465 töötajale on määratud hüvitist kogukuluga 1,09 miljonit eurot ja Rahvusooper Estonia 412 töötajale 1,03 miljonit eurot. Ülejäänud asutuste hüvitiste kogukulu jääb alla miljoni euro.

Alates 1. juulist saab taotleda palgatoetust juunikuu eest. Töötasu hüvitamist saavad taotleda ettevõtted, kelle käive või tulu on vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50 protsenti.

Ettevõte saab taotleda hüvitamist juhul, kui vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda, mille tulemusena on töötajate tööaeg vähenenud kokkulepituga võrreldes vähemalt 30 protsenti.

Samuti saab taotleda hüvitamist siis, kui vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

Tööandja peab olema töötajate tööaega või töötasu vähendanud kogu juunikuu ulatuses.

Töötukassa hüvitab juunis töölepinguga töötajale 50 protsenti tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 800 eurot brutos ja täistööajaga töötajatele mitte vähem kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

Juunikuu palga hüvitamist saavad küsida oma töötajatele need ettevõtted, kel pole maksuvõlga või see on ajatatud. Juunikuu töötasu hüvitamist saab taotleda ainult nendele töölepingu alusel töötavatele inimestele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi ja mille kohta on töötamise registrisse selleks kuupäevaks tehtud ka tööle asumise kanne.

Tööandja peab tagama töötajale, kelle palga hüvitamist ta taotleb, töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale.

Juuni eest saavad taotleda toetust ka need, kes on varasemate kuude eest hüvitist saanud. Seega võib töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud senise kahe asemel. 

Kommentaarid puuduvad