Täna
04. aug
17...22
11...16
Homme
05. aug
18...23
10...16

Eesti

Küsitlus: mehi peab naistest liidrirolli sobivamaks alla kolmandiku

Foto: Andres Putting/Delfi
12:14 14. juuli 2020
Autor: uudised.ee
Allikas: BNS

30,5 protsenti eestlastest leiavad, et mehed sobivad liidrirolli naistest paremini, samas kui koguni 62 protsenti ei ole selle väitega nõus, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel juunis läbi viidud küsitlusest. 

9. juulil ilmus uudisteportaalis Delfi artikkel Mõttekoda Praxis lühiaruandest, kus toodi välja, et 49 protsenti Eesti elanikkonna arvates sobivad mehed poliitilisteks liidriteks paremini kui naised. Andmed pärinesid 2016. aastal läbi viidud uuringust. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on sarnast küsimust küsinud alates 2016. aastast iga-aastases valijaskonna väärtushinnangute uuringus, mida viib läbi Turu-uuringute AS, ning viimati selle aasta juunis veebiküsitluses, mille viis läbi Norstat Eesti AS. Sealt selgub, et praktiliselt iga aasta on vähenenud nende inimeste osakaal, kelle arvates sobivad mehed liidrirolli paremini ning järjest suurem osa vastajaid sellega ei nõustu. 

Vastajatel on palutud iga kord anda oma hinnang järgmisele väitele, et üldiselt sobivad mehed poliitikas ja ettevõtluses liidrirolli paremini kui naised. Väidet on palutud hinnata nelja palli skaalal, kus vastusevariantideks on “olen täiesti nõus”, “pigem olen nõus”, “pigem ei ole nõus”, “ei ole üldse nõus” ning alati on võimalik vastata ka “ei oska öelda”. 

Alates 2016. aastast korraldatud küsitlustel oli selle näitega nõus või pigem nõus aasta lõikes vastavat 43,7, 43,4, 37,4, 39,6, 35,6 ja 30,5 protsenti vastanutest. Pigem ei olnud nõus või üldse ei nõustunud vastavalt 51,8, 52,2, 56,5, 55,6, 60,5 ja 62 protsenti vastanutest. 

Aastete jooksul läbi viidud uuringutest on näha, et 2016. aastal nõustus 43,7 protsenti vastajatest, et mehed sobivad poliitikas ja ettevõtluses liidrirolli paremini kui naised ning napilt üle poole ehk 51,8 protsenti ei olnud selle väitega nõus. Edaspidi on aga olnud selge trend selles suunas, et üha vähem vastajaid peab mehi liidrirolli sobivamateks kui naisi. 

Tulemusi kommenteerides ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas, et Praxise kasutatud andmetes on küsitud naiste sobivuse kohta poliitilise liidrirolli ning Ühiskonnauuringute Instituudi andmetes naiste sobivuse kohta liidrirolli poliitikas ja ettevõtluses. Samuti on Praxise kasutatud andmetes küsitletud kogu elanikkonda ning Ühiskonnauuringute Instituudi poolt Eesti kodanikke.

“See mõnevõrra selgitab, miks Praxise kasutatud 2016. aasta andmetes pidas mehi liidrirolli sobivamaks 49 protsenti ning Ühiskonnauuringute Instituudi sama aasta andmetes 44 protsenti. Sellega aga erinevused piirduvad ning Ühiskonnauuringute Instituudi järgnevad uuringud näitavad, et alates 2016. aastast on suhtumine antud küsimuses märgatavalt muutunud ning Praxise kasutatud andmed on seetõttu vananenud. Tänasel päeval võime kindlasti öelda, et valdav enamus Eesti inimesi ei pea mehi paremateks liidriteks kui naisi,” ütles Paas. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.


Kommentaarid

Kommentaare 0
Ole esimene ja lisa oma kommentaar!